Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Działkowej (Włochy) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Działkowej (Włochy) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Działkowej


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1073, 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr LXXXV/2211/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Działkowej, którego granice wyznaczają:

  • od południa: południowe granice działek nr 128/4, 128/3, 122, 119, 114, 116, 107/2, 107/1, 103 obręb 20705, przedłużenie południowej granicy działki nr 103 obręb 20705 do południowej granicy działki nr 66 obręb 20710, południowe granice działek nr 66, 60, 57/4, 55, 54/2, 53, 52, 51/2, 41/2, 69, 68, 49/1, 47, 38, 30/9, 30/7, 24/6, 24/5, 22/2, 22/1 obręb 20710 (wzdłuż ulicy Mineralnej);
  • od wschodu: wschodnia granica obrębu 20705 (wzdłuż ulicy Muszkieterów i ulicy Leonidasa);
  • od północy: północna granica obrębów: 20705, 20508 (wzdłuż ulicy Krakowiaków) i jej przedłużenie do wschodnio północnego narożnika działki nr 20 obręb 20702, zachodnia granica działki 3 obręb 20702, północne granice działek nr 21/3, 21/2, 21/1 obręb 20702;
  • od zachodu: zachodnie granice działek nr 21/1, 21/3, 22/2, 22/1, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2, 32/3, 33, 3 obręb 20702, zachodnia i część południowo-wschodniej granicy działki 5 obręb 20704, zachodnie granice działek nr 6/1, 17/1, 17/5, 18/43, 18/44, 18/45, 18/42, 95, 96, 19, 20, 21, 22/1 obręb 20704 (wzdłuż ulicy Jutrzenki), południowa granica działki nr 22/1 obręb 20704 i jej przedłużenie do zachodniej granicy działki nr 57/2 obręb 20704, zachodnie granice działek nr 57/2, 61, 62, 63, 67, 71, 73/1, 78/1, 78/5, 79, 80/1 obręb 20704, dalej południowe granice działek nr 80/1, 80/2, 81 obręb 20704 do przedłużenia zachodniej granica działki 1 obręb 20710, dalej zachodnie granice działek nr 1, 6, 7/2, 8/1, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22/1 obręb 20710.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do mpzp ulica Działkowa Włochy”)  w terminie do 11 czerwca 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data ogłoszenia:
14-05-2018
Data wprowadzenia:  14-05-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-05-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-05-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-05-2018
Liczba odwiedzin: 670
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe