Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/734/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku zmienionej uchwałą nr XIX/644/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

 • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Górczewskiej od terenów kolejowych PKP do ul. Młynarskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Leszno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Karolkowej;
 • od wschodu: oś jezdni ul. Karolkowej na odcinku od ul. Leszno do ul. M. Kasprzaka;
 • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. M. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej  do terenów kolejowych PKP;
 • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca terenów kolejowych PKP na odcinku od ul. M. Kasprzaka do ul. Górczewskiej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 15 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na paterze od poniedziałku do piątku
w godz. od 9:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76 o godz. 17.00.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowa dyskusja publiczna odbędzie się dnia 9 lipca 2018 r. o godz. 17.00, w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze w Białej Sali.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

---------------

Informacja o dyżurach projektantów

Dyżury projektantów:

 1. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 – parter:
  • wtorek - godz. 9.00 – 12.00
  • czwartek - godz. 13.00 – 16.00
 2. w Liceum Ogólnokształcącym nr XXXIII im Mikołaja Kopernika, ul. Józefa Bema 76:
  • w dniu 27 czerwca 2018 r. w godz. 16.00-19.00.


 

Data ogłoszenia:
04-06-2018
Data wprowadzenia:  04-06-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-06-2018
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-06-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-06-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-06-2018
Liczba odwiedzin: 4762
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe