Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa (Rembertów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa (Rembertów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz w związku z uchwałą nr LXXII/2219/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa, którego teren wyznaczają:
• od wschodu: wschodnia granica obrębów 3-21-28 i 3-09-30 (wschodnia granica m.st. Warszawy z miastem Zielonką), linia będąca przedłużeniem wschodniej granicy obrębu 3-09-30 poprowadzona do północnej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzybowa-Działyńczyków” określonej w uchwale nr XXX/603/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 130, poz. 3166),
• od południa: północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzybowa-Działyńczyków” określona jak wyżej, północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa określona w uchwale nr 393/XXXIV/98 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1998 r. Nr 51, poz. 183),
• od zachodu: wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1 „Wieczorkiewicza” określona w uchwale nr 404/XXXVI/98 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 91, poz. 902) na odcinku od przecięcia z linią kolejową Warszawa - Siedlce do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Sztandarów, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Sztandarów
na odcinku od wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1 „Wieczorkiewicza” do wschodniej granicy obrębu 3-21-28.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 5 września do dnia 5 października 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy,  ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy  www.bip.warszawa.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 19 września 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w sali nr 012 Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 28,  o godz. 16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa lub do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2016 r.

Załączniki:

ogloszenie (pdf 679 KB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

tekst projektu planu (pdf, 1,38 MB)

rysunek projektu planu (pdf, 7,5 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

tekst prognozy (pdf, 2,3 MB)

rysunek prognozy (pdf, 7,3 MB)

Data ogłoszenia:
29-08-2016
Data wprowadzenia:  29-08-2016
 
 
Wprowadził Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-08-2016
Aktualizujący Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-09-2016
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-09-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-09-2016
Liczba odwiedzin: 1531
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe