Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Bielany) przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Bielany) przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie


Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały Nr LXXIV/2098/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, którego granice wyznaczają:

  • od południowego wschodu: przedłużenie północno-zachodniej granicy działki ew. 5 z obrębu 7-09-02 od granicy pomiędzy Dzielnicami Bielany i Białołęka do północnego narożnika działki ew. nr 5 z obrębu 7-09-02, północno-zachodnia  i zachodnia granica działki ew. nr 5 z obrębu 7-09-02, przedłużenie zachodniej granicy działki ew. nr 5 z obrębu 7-09-02 w kierunku południowym do styku z północną granicą działki ew. nr 7/1 z obrębu 7-09-02;
  • od południowego zachodu: północna granica działki ew. 7/1 z obrębu 7-09-02 do punktu oddalonego o 15 metrów od północnego narożnika tej działki, linia biegnąca w kierunku południowo-zachodnim łącząca ten punkt z narożnikiem działki ew. 6/3 z obrębu 7-09-02, południowa granica działki ew. 6/3, 6/2 z obrębu 7-09-02 do punktu na południowej granicy działki ew. 6/2 z obrębu 7-09-02 oddalonego o 189 metrów od styku działek ew. 6/3, 6/3, 7/1 i 8 z obrębu 7-09-02, linia łącząca ten punkt pod kątem prostym z południową granicą działki ew. 3/2 z obrębu 7-09-02, południowa granica działki ew. 3/2 w kierunku zachodnim do linii rozgraniczającej Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie;
  • od zachodu i południowego zachodu: linia rozgraniczająca Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do granicy pomiędzy Dzielnicami Bielany i Białołęka;
  • od północnego wschodu: granica pomiędzy Dzielnicami Bielany i Białołęka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie”) w terminie do dnia 8 marca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Data ogłoszenia:
14-02-2019
Data wprowadzenia:  14-02-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-02-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-02-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-02-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-02-2019
Liczba odwiedzin: 392
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe