Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwoleżerów (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwoleżerów (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Szwoleżerów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały Nr  LVI/1406/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwoleżerów, obejmującego obszar którego granice wyznaczają:

 1. obszar A:
  • od północy: północna granica dz. w. nr 7 z obrębu ew. nr 5-06-15, południowa granica dz. ew. nr 19/2 z obrębu ew. nr 5-06-13;
  • od wschodu: wschodnie granice działek ew. nr 27/2, 27/5, 28 z obrębu ew. nr 5-06-13, wschodnia granica dz. ew. nr 37 z obrębu ew. nr 5-06-16;
  • od południa: południowa i wschodnia granica dz. ew. nr 2 z obrębu ew. nr 5-06-16, północna granica dz. ew. nr 4 z obrębu ew. nr 5-06-16 (w trakcie północna granica dz. ew. nr 3 z obrębu ew. nr 5-06-16), północne granice dz. ew. nr 6/18 i 6/16 z obrębu ew. nr 5-06-16, północna i wschodnia granica dz. ew. nr 6/28, z obrębu ew. nr 5-06-16, północna i zachodnia granica dz. ew. nr 6/4 z obrębu ew. nr 5-06-16, zachodnia i południowa granica dz. ew. nr 6/6 z obrębu ew. nr 5-06-16, południowe granice działek ew. nr 6/5 i 10/3 z obrębu ew. nr 5-06-16, zachodnia i północna granica dz. ew. nr 10/4 z obrębu ew. nr 5-06-16;
  • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr 7 z obrębu ew. nr 5-06-15, zachodnie granice dz. ew. nr 37 i 2 z obrębu ew. nr 5-06-16; 
 2. obszar B:
  • od wschodu: wschodnie granice działek ew. nr 11, 12, 13/1, 13/2, 14 z obrębu ew. nr 5-06-16;
  • od południa: południowa granica dz. ew. nr 14 z obrębu ew. nr 5-06-16;
  • od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr 14, 12, 11 z obrębu ew. nr 5-06-16. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter, pokój 27 (z zaznaczeniem: Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwoleżerów) w terminie do dnia 26 czerwca 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Data ogłoszenia:
21-05-2018
Data wprowadzenia:  25-05-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-05-2018
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-05-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2018
Liczba odwiedzin: 658
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe