Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej - część II (Ursus) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej - część II (Ursus) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 2 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej - część II

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/1122/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej i Uchwałą Nr LXIV/1779/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej – część II, położonego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

  • od zachodu: zachodnia i północna granica działki nr 19/1 z obrębu 2-11-16,
  • od północy: północna granica działek nr 10/1 i 10/3 z obrębu 2-11-16,
  • od wschodu: linia prosta łącząca punkt oddalony o około 2,5m na zachód od północno-wschodniego narożnika działki nr 10/3 z obrębu 2-11-16 z punktem oddalonym o około 1,5m na zachód od wschodniej granicy działki 20/1 na przecięciu z przedłużeniem południowej granicy działki nr 58/4 z obrębu 2-08-31; dalej prosta łącząca do punktu oddalonego o około 3,5m na zachód od północno-wschodniego narożnika działki nr 20/2 z obrębu 2-11-16 i jej przedłużenie w kierunku południowym;
  • od południa: północna granica działek nr 20/2 i 19/2 z obrębu 2-11-16.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 14 września 2020 r. do 6 października 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 17.00. Szczegółowe informacje dotyczące formuły przeprowadzenia dyskusji publicznej dostępne będą poniżej oraz na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 20 października  2020 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Zachód

------------- 

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 17.00. Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online:

  • na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.
Czym jest dyskusja publiczna on-line?
Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – w czwartki 1 i 24 września oraz 1 października w godzinach 14:00 - 16:00, pod numerem 22 325 81 08.

 

Data ogłoszenia:
02-09-2020
Data wprowadzenia:  02-09-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-09-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-09-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-09-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2020
Liczba odwiedzin: 619
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe