Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego (Wola) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego (Wola) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 29 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz .U. z 2021, poz. 741 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XVII/418/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego, położonego
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica dz. ew. nr 14 z obrębu 6-04-08, wschodnia  granica dz. ew. nr 14 z obrębu 6-04-08 do przecięcia z północną granicą dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08, północna granica dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08,
  • od wschodu: wschodnia granica dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08 i jej przedłużenie do wschodniej granicy dz. ew. nr 124 z obrębu 6-04-08, wschodnia granica dz. ew. nr 124 z obrębu 6-04-08,
  • od południa: południowa granica dz. ew. nr 124 z obrębu 6-04-08, południowa granica dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08,
  • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08 do południowej granicy dz. ew. nr 17/3 z obrębu 6-04-08, południowa granica dz. ew. nr 17/3 z obrębu 6-04-08, zachodnia granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08, południowa granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08, wschodnia granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08, północna granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08, zachodnia granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08 do północnej granicy dz. ew. nr 17/3 z obrębu 6-04-08, północna granica dz. ew. nr 17/3 z obrębu 6-04-08, zachodnia granica dz. ew. nr 14 z obrębu 6-04-08.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 12 stycznia 2022 r. do 2 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 17.00.  Z powodu stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 16 lutego 2022 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej –  w czwartki 20 i 27 stycznia 2022 r. w godzinach 13.00 - 15.00 pod numerem 22 325 81 08.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego

------------- 
Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online:

  • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
  • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Zachód tel. 22 443 23 54.

Data ogłoszenia:
04-01-2022
Data wprowadzenia:  03-01-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-01-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-01-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-01-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-01-2022
Liczba odwiedzin: 755

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe