Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego (Wola) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego (Wola) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały nr XVII/418/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego obejmującego obszar:

  • od północy: północna granica dz. ew. nr 14 z obrębu 6-04-08, wschodnia  granica dz. ew. nr 14 z obrębu 6-04-08 do przecięcia z północną granicą dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08, północna granica dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08;
  • od wschodu: wschodnia granica dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08 i jej przedłużenie do wschodniej granicy dz. ew. nr 124 z obrębu 6-04-08, wschodnia granica dz. ew. nr 124 z obrębu 6-04-08;
  • od południa: południowa granica dz. ew. nr 124 z obrębu 6-04-08, południowa granica dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08;
  • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr 17/7 z obrębu 6-04-08 do południowej granicy dz. ew. nr 17/3 z obrębu 6-04-08, południowa granica dz. ew. nr 17/3 z obrębu 6-04-08, zachodnia granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08, południowa granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08, wschodnia granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08, północna granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08, zachodnia granica dz. ew. nr 17/1 z obrębu 6-04-08 do północnej granicy dz. ew. nr 17/3 z obrębu 6-04-08, północna granica dz. ew. nr 17/3 z obrębu 6-04-08, zachodnia granica dz. ew. nr 14 z obrębu 6-04-08.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego”), w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód tel. 22 443 323 33

Data ogłoszenia:
24-01-2020
Data wprowadzenia:  24-01-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-01-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-01-2020
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-01-2020
Liczba odwiedzin: 277
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe