Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Sterego Miasta (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Sterego Miasta (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XCII/2354/2014 z dnia 16 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/826/2016 Rady m.st. Warszawy z dn. 25 sierpnia 2016 r. obejmującego obszar:

  •  od północy: z obrębu 5-02-09: północno-zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 1/2, północno-zachodnia granica działki ewidencyjnej 1/1, północno-zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 2,3, z obrębu 5-02-06 północno-wschodnia i północno-zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 26, północno-wschodnia i północno-zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 25, południowo-zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 22/5, linia łącząca południowo-zachodnią granicę działki ewidencyjnej nr 22/5 z obrębu 5-02-06 z północno-wschodnią granicą działki nr 50 z obrębu 5-02-08;
  • od zachodu:  z obrębu 5-02-08: północno-zachodnia i południowo zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 50, zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 51, z obrębu 5-02-11 południowo- zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 10, z obrębu 5-03-02 południowo- zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 58;
  • od południa: północno- zachodnia i południowa granica działki ewidencyjnej nr 1 z obrębu 5-03-05 i jej przedłużenie do przecięcia z południową granicą działki nr 92 z obrębu 5-04-01, z obrębu 5-04-01 południowa granica działki ewidencyjnej nr 92, z obrębu 5-04-01 zachodnia i południowa granica działki ewidencyjnej nr 38/2, wschodnia granica działki nr 38/2 i jej przedłużenie do przecięcia z południową granicą obrębu 5-02-11, południowa granica obrębu 5-02-11;
  • od wschodu: z obrębu 5-02-11 północno- wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 74/2, z obrębu 5-02-09 północno- wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 1/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta) w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Data ogłoszenia:
17-12-2019
Data wprowadzenia:  17-12-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-12-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-12-2019
Zatwierdzający Marek Łapiński 18-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-12-2019
Liczba odwiedzin: 706
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe