Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I (Praga-Południe) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I (Praga-Południe) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy: nr XLVI/1446/2008, z dnia 18 grudnia 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp rejonu Ronda Wiatraczna; nr L/1523/2009, z dnia 26 lutego 2009 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp rejonu Ronda Wiatraczna; nr XXXV/846/2012, z dnia 19 kwietnia 2012 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp rejonu Ronda Wiatraczna; a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I, obejmującego obszar, który wyznacza:

  • od wschodu: oś ul. Garwolińskiej na odcinku od ul. Szaserów do przedłużenia ul. Garwolińskiej do osi płd. – zach. nitki ulicy Grochowskiej, oś płd. – zach. nitki
    ul. Grochowskiej do osi ul. Majdańskiej;
  • od południa: oś ul. Majdańskiej od ul. Grochowskiej do ul. Grenadierów, płd. – zach. linia rozgraniczająca ul. Grenadierów przez al. Waszyngtona, aż do ul. Stanisława Augusta, dalej płd. linia rozgraniczająca ul. Stanisława Augusta do ul. Terespolskiej;
  • od zachodu: zach. linia rozgraniczająca ul. Terespolskiej na odcinku od ul. Stanisława Augusta do płn. linii rozgraniczającej ul. Grochowskiej, płd. granice dz. ew. nr 47 z obrębu 3-02-07 i dz. ew. nr 7, 24, 25 z obrębu 3-02-08, płd. i wsch. granica dz. ew. nr 26 z obrębu 3-02-08, wsch. granice dz. ew. nr 23, 15/4 i 13 z obrębu 3-02-08 do płd. linii rozgraniczającej ul. Stanisławowskiej;
  • od północy: płd. linia rozgraniczająca ul. Stanisławowskiej na odcinku od granicy dz. ew. nr 13 z obrębu 3-02-08 do ul. Podskarbińskiej i dalej płd. linia rozgraniczająca ul. Dwernickiego na odcinku od ul. Podskarbińskiej do ul. Wiatracznej, i dalej płd. linia rozgraniczająca ul. Szaserów na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; w dniach od 12 sierpnia 2013 r. do 11 września 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro 13, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, sala nr 2018, piętro 20, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 2 października 2013 r.

---------------------

Informacje dodatkowe

Ze względów technicznych pełna prezentacja projektu planu ma miejsce w holu 19 piętra Pałacu Kultury i Nauki. 

Dyżury projektantów odbywają się w holu piętra 19 w poniedziałki, środy i piątki w okresie wyłożenia w godzinach: 12.00 – 16.00. Ponadto istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania w innych terminach. 

Dodatkowe informacje zostaną udzielone w pokoju 1918, piętro 19, Wydział Planowania Miejscowego – Dział Praga.

Data ogłoszenia:
02-08-2013
Data wprowadzenia:  02-08-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-08-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-08-2013
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-08-2013
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-08-2013
Liczba odwiedzin: 6582
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe