Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy (Ochota) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy (Ochota) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały nr LXXIII/2071/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica działki nr 6 obręb 20201 od przedłużenia osi ul. Spiskiej do północnej granicy działki nr 46 obręb 20201, północna granica działki nr 46 obręb 20201, północna granica działki nr 1 obręb 20101, północna granica działki nr 2/2 obręb 20101 do przecięcia z północną granicą działki nr 19/4 obręb 60109;
  • od wschodu: linia prosta łącząca narożnik przecięcia północnej granicy działki nr 2/2 obręb 20101 oraz północnej granicy działki nr 19/4 obręb 60109 z północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2/1 obręb 20101, zachodnia granica działki nr 2/1 obręb 20101;
  • od południowego-wschodu: południowa granica działki nr 2/2 obręb 20101, południowa granica działki nr 1 obręb 20101, północna granica działki nr 29 obręb 20202, zachodnia granica działki 29 obręb 20202 do osi ul. Niemcewicza;
  • od południa: oś ul. Niemcewicza do przecięcia z osią ul. Spiskiej;
  • od południowego-zachodu: oś ul. Spiskiej i jej przedłużenie do północnej granicy działki nr 6 obręb 20201.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do planu rejonu Placu Zawiszy) w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Data ogłoszenia:
07-12-2018
Data wprowadzenia:  07-12-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-12-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-12-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-12-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-12-2018
Liczba odwiedzin: 430
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe