Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic (Praga Północ) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic (Praga Północ) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Pelcowizny i Śliwic

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr XXVI/657/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic obejmującego obszar:

  • od północy: granica administracyjna dzielnic Pragi-Północ i Białołęki od granicy administracyjnej dzielnic Pragi-Północ i Żoliborza do granicy administracyjnej dzielnic Pragi- Północ i Targówka,
  • od wschodu: granica administracyjna dzielnic Pragi-Północ i Targówka do wschodniej granicy działki nr ew. 1/17 z obrębu 4-18-04, wschodnia granica działki nr ew. 1/17 z obrębu 4-18-04 do granicy administracyjnej dzielnic Pragi-Północ i Targówka, granica administracyjna dzielnic Pragi Północ i Targówka do północnej linii rozgraniczającej projektowanej Trasy Mostu Krasińskiego,
  • od południa: północna linia rozgraniczająca projektowanej Trasy Mostu Krasińskiego od granicy administracyjnej dzielnic Pragi-Północ i Targówka do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Jagiellońskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Jagiellońskiej do północnej granicy działek ewidencyjnych z obrębu 4-18-08 o nr: 5, 4, 3, 2, 1, północna granica działek ewidencyjnych z obrębu 4-18-08 o nr: 5, 4, 3, 2, 1 do granicy administracyjnej dzielnic Pragi- Północ i Żoliborza,
  • od  zachodu: granica administracyjna dzielnic Pragi-Północ i Żoliborza do granicy administracyjnej dzielnic Pragi-Północ i Białołęki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic), w terminie do dnia
17 czerwca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga, tel. 22 443 23 39.

Data ogłoszenia:
09-05-2019
Data wprowadzenia:  09-05-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-05-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-05-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2019
Liczba odwiedzin: 687
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe