Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania, przedłużenie terminu składania wniosków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania, przedłużenie terminu składania wniosków

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
 rejonu Parku Ujazdowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały Nr LI/1245/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego, obejmującego obszar którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica działki ew. nr 101/2 z obrębu ew. nr 5-06-05, wschodnia i północna granica działki ew. nr 99 z obrębu 5-06-05, wschodnia i północna granica działki ew. nr 84 z obrębu 5-06-05, północna i zachodnia granica działki ew. nr 83 z obrębu 5-06-05, północna, zachodnia i południowa granica działki ew. nr 82 z obrębu 5-06-05, zachodnia granica działki ew. nr 83 z obrębu 5-06-05 i dalej linia stanowiąca jej przedłużenie w kierunku południowym do przecięcia z północną granicą działki ew. nr 98 z obrębu 5-06-05, dalej północna granica działki ew. nr 98 z obrębu 5-06-05, linia łącząca północno – zachodni narożnik działki ew. nr 98 z północno – wschodnim narożnikiem działki ew. nr 97 z obrębu  5-06-05, północna i zachodnia granica działki ew. nr 97 z obrębu 5-06-05, północna granica działki ew. nr 101/1 z obrębu ew. nr 5-06-05, północna i zachodnia granica działki ew. nr 100 z obrębu 5-06-05,  północna granica działki ew. nr 1/2 z obrębu 5-06-08, północna granica działki ew. nr 58/2 z obrębu ew. nr 5-05-07;
  • od wschodu: wschodnia granica działki ew. nr 101/2 z obrębu ew. nr 5-06-05, wschodnie granice działek ew. nr 1/2, 26, 27/1, 27/3 z obrębu ew. nr 5-06-09;
  • od południa: południowe granice działek ew. nr 2, 29 z obrębu ew. nr 5-06-09, południowe granice działek ew. nr 17/2, 10/1, 7/6, 3 z obrębu ew. nr 5-06-08;
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 58/2 z obrębu ew. nr 5-05-07 do przecięcia z północną granicą działki ew. nr 152 z obrębu ew. nr 5-05-07, a następnie linia prostopadła do zachodniej granicy działki ew. nr 3 z obrębu ew. nr 5-06-08 biegnąca od północno -  wschodniego narożnika działki ew. nr 152 z obrębu ew. nr 5-05-07 do przecięcia z zachodnią granicą działki ew. nr 3 z obrębu ew. nr 5-06-08, a dalej zachodnia granica działki ew. nr 3 z obrębu ew. nr 5-06-08.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter, pokój 27,  (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego”) w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. (termin zbierania wniosków został przedłużony). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Data ogłoszenia:
15-12-2017
Data wprowadzenia:  15-12-2017
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-12-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-12-2017
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-12-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-12-2017
Liczba odwiedzin: 408
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe