Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego (Praga Południe) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego (Praga Południe) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr LXII/1671/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia brzegowa Jeziorka Kamionkowskiego i jej przedłużenie do zachodniej granicy Parku Skaryszewskiego,
  • od wschodu: zachodnia granica dz. ew. nr 16/1 z  obrębu 3-02-04, zachodnia granica dz. ew. nr 7 z obrębu 3-01-02, linia przedłużająca zachodnią granicę dz. ew. nr 7 z obrębu 3-01-02 do przecięcia z południową granicą dz. ew. nr 15/1 z obrębu 3-01-02;
  • od południa: południowe granice dz. ew. nr 14 i 15/1 z obrębu 3-01-02;
  • od zachodu: zachodnia granica Parku Skaryszewskiego, linia przedłużająca zachodnią granicę Parku Skaryszewskiego do południowej granicy dz. ew. nr 14 z obrębu 3-01-02.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter, pokój 27 (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego”) w terminie do dnia 13 lutego 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późń. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Data ogłoszenia:
10-01-2020
Data wprowadzenia:  10-01-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-01-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2020
Liczba odwiedzin: 1839
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe