Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu PKP Warszawa Włochy (Włochy) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu PKP Warszawa Włochy (Włochy) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu PKP Warszawa Włochy


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r, poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr LVI/1405/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu PKP Warszawa Włochy, którego granice wyznaczają:

  • od zachodu: prosta biegnąca od północnego narożnika działki nr 4 obręb 20822, prostopadle do północno-zachodniej granicy działki nr 107/3 obręb 20821;
  • od północnego zachodu: północno-zachodnia granica działki nr 107/3 obręb 20821,
    północno-zachodnia granica działek nr 64/1, 63/5, 23/5 obręb 20807, północno-zachodnia granica działki nr 3/1 obręb 20810 do przecięcia z prostą stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki nr 3/2 obręb 20810;
  • od wschodu: prosta stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki nr 3/2 obręb 20810, wschodnia granica działek nr 3/2 i 4/7 obręb 20810 do północno-zachodniej linii rozgraniczającej terenu 1.1 MW, następnie północno-zachodnia, zachodnia i południowa linia rozgraniczająca terenu 1.1 MW, dalej południowa linia rozgraniczająca terenu 4KD-D, zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w Uchwale nr XXXVII/1119/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy, do wschodniej granicy działki nr 73/4 obręb 20810, następnie wschodnia granica działek nr 73/4, 73/5 obręb 20810, dalej prosta prowadząca do
    północno-wschodniej granicy działki nr 1/6 obręb 20823, wschodnia granica działki nr 1/6 i fragment wschodnia granica działki nr 30/7 obręb 20823;
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca terenu 1 KD-Z ustalona w Uchwale
    Nr XCIV/2804/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy, dalej wschodnia granica działek nr 79/3, 79/5 obręb 20823, południowa granica działki nr 79/5 obręb 20823 i jej przedłużenie do zachodniej granicy działki nr 65/10 obręb 20822, zachodnia i północna granica działki nr 65/10 obręb 20822, zachodnia granica działek nr 65/8, 73 obręb 20822, dalej fragment zachodniej granicy działki nr 65/6 obręb 20822 o długości 44 m, następnie prosta poprowadzona do punktu położonego na północnej granicy działki nr 1 obręb 20822 w odległości 12 m od jej północno-wschodniego narożnika, dalej południowa granica działki nr 64/3 obręb 20807, południowo-wschodnia granica działki nr  67/6 obręb 20822 do północnego narożnika działki nr 4 obręb 20822.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do m.p.z.p. PKP Warszawa Włochy”)  w terminie do 18 stycznia 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data ogłoszenia:
30-11-2017
Data wprowadzenia:  30-11-2017
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-11-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-11-2017
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-12-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2017
Liczba odwiedzin: 399
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe