Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647) w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2742/2006 z dnia 10 października 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych, obejmującego obszar ograniczony:

  • od północy i północnego wschodu: północną granicą Rowu Winnickiego na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Światowida do przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20,
  • od południowego-wschodu: południowo-wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20 na odcinku od północnej granicy Rowu Winnickiego do południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny,
  • od południa: południową linią rozgraniczająca ul. Hanki Ordonówny na odcinku od południowo-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20 do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Światowida,
  • od zachodu: wschodnią linią rozgraniczającą ul. Światowida na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny do północnej granicy Rowu Winnickiego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 12 listopada do 12 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2013 r.

 

Data ogłoszenia:
29-10-2012
Data wprowadzenia:  29-10-2012
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-10-2012
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-11-2012
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-11-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-11-2012
Liczba odwiedzin: 2276
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe