Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr X/200/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar:

 • od wschodu: zachodnia granica obrębu 4-15-08;  
 • od południa: przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 12 z obrębu 5-04-03 do wschodniej granicy dz. ew. nr 3 z obrębu 5-04-04, przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 12 w kierunku zachodnim do północnej granicy dz. ew. nr 11 z obrębu
  5-04-03, północna granica dz. ew. nr 11 z obrębu 5-04-03 i północna granica dz. ew. nr 30/1 z obrębu 5-04-02 i jej przedłużenie do zachodniej granicy dz. ew. nr 37 z obrębu 5-03-05;
 • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr 37 z obrębu 5-03-05, zachodnia granica dz. ew. nr 51/3 z obrębu 5-03-05 i dalej zachodnia granica dz. ew. nr 37 z obrębu
  5-03-05, dalej południowa i zachodnia granica dz. ew. nr 7 z obrębu 5-03-05, aż do jej przecięcia z południową granicą dz. ew. nr 1 z obrębu 5-03-05;
 • od północny: południowa granica dz. ew. nr 1 z obrębu 5-03-05 i jej przedłużenie do południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 92 z obrębu 5-04-01, południowa granica dz. ew. nr 92, dalej fragment zachodniej granicy dz. ew. nr 38/2 z obrębu
  5-04-01, południowa granicy dz. ew. nr 38/2 i wschodnia granica dz. ew. nr 38/2 z obrębu 5-04-01 oraz jej przedłużenie do przecięcia z południową granicą obrębu
  5-02-11, dalej południowa granica obrębu 5-02-11.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Mariensztatu) w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Data ogłoszenia:
17-12-2019
Data wprowadzenia:  17-12-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-12-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-12-2019
Zatwierdzający Marek Łapiński 18-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-12-2019
Liczba odwiedzin: 590
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe