Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wyłożenie

  Drukuj
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3812/2013
Prezydenta m. st. Warszawy
z dnia 25.01.2013 r.

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
o terminie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa

Na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr LXXXIV/2855/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar:

  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Trakt Lubelski na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ulicy Borowieckiej do południowej linii rozgraniczającej ulicy Cylichowskiej,
  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Cylichowskiej na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Trakt Lubelski do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Mrówczej, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Mrówczej na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ulicy Cylichowskiej do południowej linii rozgraniczającej ulicy Odeskiej,
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Mrówczej na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ulicy Odeskiej do północnej linii rozgraniczającej ulicy Juhasów, północna linia rozgraniczająca ulicy Juhasów na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Mrówczej do wschodniej linii rozgraniczającej trasy Olszynki Grochowskiej, wschodnia linia rozgraniczająca trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od północnej linii rozgraniczającej ulicy Juhasów (Borków) do południowej linii rozgraniczającej ulicy Borowieckiej,
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Borowieckiej na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej trasy Olszynki Grochowskiej do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Trakt Lubelski

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 11 lutego 2013 r. do dnia 13 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, XVII piętro PKiN, pl. Defilad 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00  - 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, o godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2013 r.

---------------

Informacje dodatkowe:
Data ogłoszenia:
25-01-2013
Data wprowadzenia:  04-02-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-02-2013
Zatwierdzający Marek Łapiński 26-02-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-02-2013
Liczba odwiedzin: 8107
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe