Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - powtórne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - powtórne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235)  oraz w związku z uchwałą Nr LXXXIV/2855/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa, którego teren wyznaczają:

  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Trakt Lubelski na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ulicy Borowieckiej do południowej linii rozgraniczającej ulicy Cylichowskiej;
  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Cylichowskiej na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Trakt Lubelski do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Mrówczej, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Mrówczej na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ulicy Cylichowskiej do południowej linii rozgraniczającej ulicy Odeskiej;
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Mrówczej na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ulicy Odeskiej do północnej linii rozgraniczającej ulicy Juhasów, północna linia rozgraniczająca ulicy Juhasów na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Mrówczej do wschodniej linii rozgraniczającej trasy Olszynki Grochowskiej, wschodnia linia rozgraniczająca trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od północnej linii rozgraniczającej ulicy Juhasów (Borków) do południowej linii rozgraniczającej ulicy Borowieckiej;
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Borowieckiej na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej trasy Olszynki Grochowskiej do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Trakt Lubelski.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 10 marca do dnia 9 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 24 marca 2014 r. w sali gimnastycznej budynku Wawerskiej Strefy Kultury (dawne gimnazjum) przy ul. Żegańskiej 1 w Dzielnicy Wawer, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa lub do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

---------------------

Informacja o dyżurach projektantów

Dyżury projektantów planu w miejscu wyłożenia projektu planu - ul. Marszałkowska 77/79:
poniedziałek, środa i piątek w godz. 12.00-16.00

 

Data ogłoszenia:
03-03-2014
Data wprowadzenia:  04-03-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-03-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-03-2014
Zatwierdzający Marek Łapiński 12-03-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-03-2014
Liczba odwiedzin: 4300
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe