Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec (Bielany) - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec (Bielany) - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 16 sierpnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego osiedla Słodowiec

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XC/2314/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

  • od północy – linia łącząca północno-wschodni narożnik działki ewid. nr 7 z obrębu 7-05-12 z północno-zachodnim narożnikiem działki ewid. nr 9 z obrębu 7-05-12, północna granica działek ewid. nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 15/1, 16/1, 17, 16/1, 16/2, 18, 19/3 z obrębu 7-05-12, północna granica działek ewid. nr: 2, 3/1, 4, 3/1, 5, 3/1, 6, 3/1, 7, 8, 9/1, 10, 9/1, 11, 9/1, 33/1 z obrębu 7-05-13, północno-wschodnia i wschodnia granica działki ewid. nr 33/1 z obrębu 7-05-13 do punktu przecięcia tej granicy z linią prostopadłą do tej granicy, łączącą ją w kierunku wschodnim z południowo-zachodnim narożnikiem działki ewid. nr 8 z obrębu 7-05-14, zachodnia granica działki ewid. nr 8 z obrębu 7-05-14, północna granica działek ewid. nr: 8, 7/3, 6/1, i 10 z obrębu 7-05-14, wschodnia granica działki ewid. nr 10 z obrębu 7-05-14 do północno-zachodniego narożnika działki ewid. nr 17 z obrębu 7-05-14, północna granica działek ewid. nr: 17, 5, 19/14, 19/4, 19/20, 19/5, 19/17 z obrębu 7-05-14, zachodnia i północna granica działki ewid. nr 18/2 z obrębu 7-05-14, północna granica działek ewid. nr: 21/2 i 22/4 z obrębu 7-05-14 do wschodniej granicy obrębu 7-05-14,
  • od wschodu – wschodnia granica obrębu 7-05-14 od północnej granicy działki ewid. nr 22/4 z tego obrębu do wschodniego narożnika działki ewid. nr 27/2 z tego obrębu, północno-wschodnia granica działek ewid. nr 27/2 i 27/1 z obrębu 7-05-14 do północnego narożnika działki ewid. nr 27/1 z obrębu 7-05-14 oraz linia łącząca ten narożnik prostopadle do zachodniej granicy działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13, zachodnia granica działki ewid. nr 166 z ob-rębu 7-05-13 do północno-wschodniej granicy działki ewid. nr 165 z obrębu 7-05-13,
  • od południa – północno-wschodnia granica działki ewid. nr 165 z obrębu 7-05-13 od zachodniej granicy działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13 do zachodniej granicy obrębu 7-05-13, dalej w kierunku zachodnim północno-wschodnia granica działki ewid. nr 122 z obrębu 7-05-12 do wschodniej granicy działki ewid. nr: 7 z obrębu 7-05-12,
  • od zachodu – południowo-wschodnia i wschodnia granica działki ewid. nr: 7 z obrębu 7-05-12 od granicy działki ewid. nr 122 z obrębu 7-05-12 do północno-wschodniego narożnika działki ewid. nr 7 z obrębu 7-05-12.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 30 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online na You Tube oraz na platformie ZOOM. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 11 października 2021 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – w czwartki: 2 września, 9 września i 16 września 2021 r. w godzinach 12.00 - 15.00 pod numerem 22 325 81 08.

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 
Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w formie online:

  • na You Tube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
  • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Północ tel. 22 44 324 41.

Data ogłoszenia:
20-08-2021
Data wprowadzenia:  20-08-2021
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-08-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-08-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-08-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-08-2021
Liczba odwiedzin: 808

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe