Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Piekiełko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XCIV/2814/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXI/398/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko, którego obszar wyznacza:

  • od północnego zachodu, północy i północnego wschodu: granica projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Marymonckiej do ul Modlińskiej (zgodnie z uchwałą nr XXVI/496/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Modlińskiej;
  • od południowego wschodu: granica projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka (zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1193/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uchwałą Nr XVI/299/2011 z dnia 26 maja 2011 roku zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka), następnie południowa linia rozgraniczająca ulicy Familijnej, przedłużenie południowej linii rozgraniczającej ulicy Familijnej do południowej granicy działki ew. nr 3/2 z obrębu 4-06-32,  południowa granica działki ew. nr 3/2 z obrębu 4-06-32;
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Myśliborskiej, północno-zachodnia granica działek ew. nr 72/9 i 72/24 z obrębu 4-06-30 , następnie przedłużenie granicy działki ew. nr 72/24 z obrębu 4-06-30 do granicy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Modlińskiej (zgodnie z uchwałą nr XXVI/496/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 lutego 2013 r. do 27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2013 r.

---------------

INFORMACJE DODATKOWE

Dyżury projektanta planu w okresie od 25.02. do 27.03.2013 r.:

poniedziałek       8.00 – 12.00
środa                10.00 – 14.00
piątek                12.00 – 16.00

Dodatkowe informacje w pokoju 1919 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX.

Tekst projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko znajduje się w pokoju 1919.

 

Data ogłoszenia:
07-02-2013
Data wprowadzenia:  14-02-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-02-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-02-2013
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-02-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-02-2013
Liczba odwiedzin: 5840
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe