Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka cz. II - rejon ul. Conrada (Bielany) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka cz. II - rejon ul. Conrada (Bielany) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

Warszawa, 26 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka cz. II – rejon ul. Conrada

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXIV/2096/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka oraz uchwały nr XXVI/769/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka obejmującego obszar:

  • od północy: północna granica działek ew. nr 2/6 z obrębu 7-08-08, północna granica działek ew. nr 2/3, 2/2, 4/1, 4/3, 5 z obrębu 7-08-11, północna granica działek ew. nr 86/1, 11/3, 11/4, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38 z obrębu 7-08-12, północno-wschodnia granica działki ew. nr 39 z obrębu 7-08-12, północne granice działek ew. nr 40, 41, 42, 43, 44, 46 z obrębu 7-08-12, północno-wschodnia granica działki ew. nr 47 z obrębu 7-08-12, północne granice działek ew. nr 48, 49, 50/1 z obrębu 7-08-12, wschodnia granica działek ew. nr 50/1, 50/2, 58/7, 58/9, 57, 117/5, 117/6 z obrębu 7-08-12, północna granica działek ew. nr 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 111/1 z obrębu 7-08-12, południowo-zachodnia granica działki ew. nr 224/6 z obrębu 7-08-12, północna granica działki ew. nr 224/4 z obrębu 7-08-12, linia łącząca najbardziej wysunięty na wschód wierzchołek działki ew. nr 224/4 z obrębu 7-08-12 z północnym wierzchołkiem działki ew. nr 2 z obrębu 7-06-01 oraz północno-wschodnia granica działki ew. nr 2 z obrębu 7-06-01,
  • od wschodu: południowo-wschodnia granica działek ew. nr 2, 3/1, 3/2, 42/2 z obrębu 7-06-01 do najbardziej wysuniętego na zachód wierzchołka działki ew. nr 89 z obrębu 7-06-01,
  • od południa: linia łącząca najbardziej wysunięty na zachód wierzchołek działki ew. nr 89 z obrębu 7-06-01 z najbardziej wysuniętym na wschód wierzchołkiem działki ew. nr 92/2 z obrębu 7-08-15, następnie w kierunku zachodnim północne granice działek ew. nr 92/2, 92/1, 72 z obrębu 7-08-15, wschodnia granica działki ew. nr 50 z obrębu 7-08-15, wschodnia i północna granica działki ew. nr 47/3 z obrębu 7-08-15, północne granice działek ew. nr 39, 38 z obrębu 7-08-15, północne granice działek ew. nr 233/8, 314, 312, 310, 233/2 z obrębu 7-08-14 do punktów geodezyjnych o współrzędnych w układzie współrzędnych odwzorowanych PUWG 2000 strefa 7: 7494574,610 i 5793152,060, 7494574,920 i 5793152,340, południowa granica działki ew. nr 404 z obrębu 7-18-14, zachodnia granica działki ew. nr 101/4 z obrębu 7-08-14, północna granica działki ew. nr 99 z obrębu 7-08-14, wschodnia, północna i zachodnia granica działki ew. nr 96/4 z obrębu 7-08-14, północna granica działki ew. nr 95 z obrębu 7-08-14, wschodnia, północna i zachodnia granica działki ew. nr 71/13 z obrębu 7-08-14, północno-wschodnie granice działek ew. nr 104, 33/4, 33/3, 31/3, 28, 26 z obrębu 7-08-14,
  • od zachodu: wschodnia granica działki ew. nr 13 z obrębu 7-08-14, północno- zachodnia granica działek ew. nr 19, 15 z obrębu 7-08-14 do punktu przecięcia z przedłużeniem południowo – zachodniej granicy działki ew. nr 82 z obrębu 7-08-13, następnie do południowego wierzchołka działki ew. nr 82 z obrębu 7-08-13 południowo-wschodnia granica działki ew. nr 82 z obrębu 7-08-13, południowo-wschodnie granice działek ew. nr 121/9, 213/4, 116/2, 115/3, 112, 93/8, 108, 107, 104/1, 104/2, 101, 100, 96, 85, 83, 81 z obrębu 7-08-09, północne granice działek ew. nr 81 i 77/4 z obrębu 7-08-09, południowo-wschodnie granice działek ew. 75/1, 76/1 z obrębu 7-08-09, południowo-wschodnie granice działek ew. nr 14/2, 124, 48/5, 47 z obrębu 7-08-07, południowa granica działki ew. nr 56 z obrębu 7-08-07, południowe granice działek ew. nr 2/4, 2/2 z obrębu 7-08-08, południowo-wschodnia granica działki ew. nr 7 z obrębu 7-08-08 do północnego wierzchołka działki ew. 2/6 z obrębu 7-08-08.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka cz. II – rej. ul. Conrada, w następujący sposób:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa;
  • w formie papierowej: doręczone osobiście do siedziby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa (skrzynka podawcza na parterze);
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo za pomocą poczty elektronicznej na adres email sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.
    Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Dodatkowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl, na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl lub pod numerem tel. 19 115.

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Północ tel. 22 443 23 16.

 

Data ogłoszenia:
28-01-2021
Data wprowadzenia:  28-01-2021
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 28-01-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-02-2021
Liczba odwiedzin: 431
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe