Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec (Wesoła) - przystąpienie do sporządzenia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec (Wesoła) - przystąpienie do sporządzenia

  Drukuj
 

Warszawa, dn. 21 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Dzielnicy Wesoła

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 poz. 741, 784 i 922) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr XLIV/1358/2021 Rady m.st. Warszawy z 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Dzielnicy Wesoła, którego granice określa załącznik graficzny stanowiący integralną część ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Dzielnicy Wesoła”, w następujący sposób:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa;
  • w formie papierowej: doręczone osobiście do siedziby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa (skrzynka podawcza na parterze);
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo za pomocą poczty elektronicznej na adres email sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Dodatkowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl, na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl lub pod numerem tel. 19 115.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód tel. 22 443 23 15

Data ogłoszenia:
03-01-2022
Data wprowadzenia:  03-01-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-01-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-01-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-01-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2022
Liczba odwiedzin: 650

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe