Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski część południowa (Włochy) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski część południowa (Włochy) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, 23 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski część południowa


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr LXXXIX/2241/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski oraz uchwałą Nr LV/1701/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski część południowa, położonego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od zachodu: w obrębie 20615 zachodnie granice działek nr 96/14 i 96/15, północne granice działek nr 96/15 i 96/10, zachodnie granice działek nr 10/2, 10/1, 7/1, 6/1, 3, fragment południowo-zachodniej granicy działki nr 1/7 do przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 17/7 w obrębie 20614, przedłużenie zachodniej granicy działki nr 17/7 i zachodnia granica działki nr 17/7 w obrębie 20614 oraz w tym obrębie zachodnie granice działek nr 15, 12/1, 11, 10, 9, 8, 7, 5/2, 5/5, 20, 3/2, 2/2, 1/1, 1/2, w obrębie 20612 zachodnie granice działek nr 13/2, 13/1 i 11 do punktu geodezyjnego o współrzędnych
  X = 7495827,27, Y = 5781356,49,
 • od północy: w obrębie 20612 odcinek od punktu geodezyjnego o współrzędnych
  X = 7495827,27, Y = 5781356,49 do punktu geodezyjnego o współrzędnych
  X = 7495842,48, Y = 5781348,40 i od tego punktu do punktu geodezyjnego o współrzędnych X = 7495846,91, Y = 5781333,94 położonego na linii północnej granicy działki nr 13/2 i w tym samym obrębie północno - wschodnie granice działek nr 13/2, 14/1, 16/2, 18/3, 30/3,
 • od wschodu: wzdłuż wschodniej granicy obrębu 20612 wschodnie granice działek nr 30/3, 30/2, 28/2, wzdłuż wschodniej granicy obrębu 20615 wschodnie granice działek nr 95 i 96/29,
 • od południa: południowa granica obrębu 20615 wzdłuż południowych granic działek nr 96/29,  96/5 i 96/14,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 2 czerwca 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (Biurowiec Widok Towers), 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 7 lipca 2022 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego:

 • w formie telefonicznej – w poniedziałki ( 6, 13, 20 czerwca, w godzinach: 14.00 – 16.00) pod numerem telefonu 22 325 81 08.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

--------------------

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Zachód tel. 22 443 23 22.

 

Data ogłoszenia:
24-05-2022
Data wprowadzenia:  24-05-2022
 
 
Wprowadził Paź Justyna (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-05-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-06-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-06-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-06-2022
Liczba odwiedzin: 1008

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe