Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn (Włochy) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn (Włochy) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr LI/1540/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn, obejmującego obszar ograniczony:

  • od północy: zachodnia granica działki ew. nr 35/4 z obrębu 2-07-21, wschodnia granica obrębu 2-07-21 dalej wschodnia granica obręb 2-08-16 (wzdłuż północnej granicy dzielnicy Włochy), wschodnia granica działki ew. nr 14/10 z obrębu 2-08-16 do przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 4 z obrębu 2-08-16, południowa i zachodnia granica tej działki oraz zachodnia granica działki ew. nr 3 z obrębu 2-08-16 do granicy obrębu 2-08-15;
  • od zachodu: wschodnia granica obrębu 2-08-15 do ul. Popularnej, północna granica ul. Popularnej do przedłużenia zachodniej granicy działki ew. nr 55 z obrębu 2-08-26, zachodnia granica działek nr ew.55, 54, 117, 104, 114 z obrębu 2-08-26, zachodnia granica działki ew. nr 62/3 z obrębu 2-08-26 i 36/3 z obrębu 2-08-31 i jej przedłużenie do południowej granicy działki ew. nr 36/4 z obrębu 2-08-31, wzdłuż południowej jej granicy, następnie zachodnia granica działek ew. nr 36/5 i 67 z obrębu 2-08-31, zachodnia linia rozgraniczająca Al. Jerozolimskich;
  • od południa: południowa granica działki ew. nr 53/20 z obrębu 2-08-31 i działek
    ew. nr 1/21, 12/3, 12/4 z obrębu 2-07-01 i jej przedłużenie do granicy działki ew. nr 18/1 z obrębu 2-07-02, dalej zachodnia granica działek 18/1, 18/2,  południowa granica działki nr 18/2, 19, 20 z obrębu 2-07-02;
  • od wschodu: zachodnia granica działki ew. nr 3 z obrębu 2-07-02,  zachodnia granica działki ew. nr 102 z obrębu 2-07-20 i działek ew. nr 44/3, 44/2, 38, 39, 40, 44/1, 35/5, 35/4 z obrębu 2-07-21

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 kwietnia 2013 roku do 24 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, PKiN piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII pok. 1349 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, z dopiskiem „mpzp Wiktoryn” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2013 roku.

---------------

Informacje dodatkowe

Dyżury projektanta planu w godz. 10.00 - 16.00 we wtorki i piątki w okresie od 22 kwietnia do 24 maja 2013 r.

Kontakt z Wydziałem Planowania Miejscowego - tel. 22 443 74 41/36
Sekretariat w pokoju 1706, Pałac Kultury i Nauki, XVII p.

 

Data ogłoszenia:
12-04-2013
Data wprowadzenia:  12-04-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-04-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-04-2013
Zatwierdzający Mikos Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-04-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2013
Liczba odwiedzin: 6216
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe