Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej (Włochy) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej (Włochy) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/1025/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar:

  • od północy: północna granica działek ewidencyjnych nr 76/2 i 72  z obrębu 20815,
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Czereśniowej,
  • od południa: południowa granica działki ewidencyjnej nr 123, wschodnia granica działek ewidencyjnych nr 123, 122, 101, 100/1, 100/2, 99, 98/2, południowa granica działki 103 z obrębu 20815,
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczające ulicy Naukowej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014 roku w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, sala nr 27,
o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, z dopiskiem: mpzp Mikołajska II w części 12.2MN-W, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2014 roku.

---------------------

Informacja o dyżurze projektanta

Dyżur projektanta planu:
w dniu 31 marca 2014 roku w godz. 9.00 - 15.00.

Kontakt z Wydziałem Planowania Miejscowego BAiPP - tel. 22 443 74 41, 22 443 74 36.

Sekretariat Wydziału Planowania Miejscowego BAiPP: ul. Marszałkowska 77/79, pokój 603.

 

Data ogłoszenia:
10-03-2014
Data wprowadzenia:  10-03-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-03-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-03-2014
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-03-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-03-2014
Liczba odwiedzin: 1375
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe