Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/1025/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej*  zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar:

  • od północy: północna granica działek ewidencyjnych nr 76/2 i 72  z obrębu 20815
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Czereśniowej
  • od południa: południowa granica działki ewidencyjnej nr 123, wschodnia granica działek ewidencyjnych nr 123, 122, 101, 100/1, 100/2, 99, 98/2, południowa granica działki 103 z obrębu 20815
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczające ulicy Naukowej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 6 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki (PKiN), pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, piętro XX, sala nr 2018,  o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, piętro XIII pok. 1349 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, z dopiskiem mpzp Mikołajska II w części 12.2MN-W, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2013 roku.

_____________

* Zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu: uchwała Nr XXXVI/1089/2008, uchwała Nr XXXVII/548/2012, uchwała Nr XXXV/844/2012

 

-----------------------------

DYŻURY PROJEKTANTA PLANU
  • w okresie od 6 maja 2013 r. do 24 maja 2013 r. w godz.  10.00 - 16.00 we wtorki i piątki
  • w okresie od 25 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r. w godz.  10.00 - 16.00 we wtorki

Kontakt z Wydziałem Planowania Miejscowego - tel. (22) 443 74 41/36
Sekretariat w pokoju nr 1706 p. XVII PKiN.

Data ogłoszenia:
26-04-2013
Data wprowadzenia:  29-04-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-04-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-05-2013
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-05-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-05-2013
Liczba odwiedzin: 1961
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe