Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea (Włochy) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea (Włochy) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały LXII/1898/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea, obejmującego obszar ograniczony:

  • od północy: północna granica działki ew. nr 53/19 z obrębu 2-08-31 i działek ew. nr 1/20, 13/1, 13/3 z obrębu 2-07-01 i przedłużenie działki ew. nr 13/3 do wschodniej granicy działki ew. nr 1/7 z obrębu 2-07-02,
  • od wschodu: wschodnia granica działek ew. nr 1/7, 1/6, wschodnia i południowa granica działki ew. nr 32/1, wschodnia i południowa granica działki ew. nr 1/5 z obrębu 2-07- 02, następnie wschodnia granica działki ew. nr 25 z obrębu 2-07-01, wschodnia granica działki ew. nr 10 z obrębu 2-07-03, dalej północna i wschodnia granica działki ew. nr 4 z obrębu 2-07-04 (wzdłuż ulicy Jutrzenki), północna granica działek ew. nr 23/1, 23/2, 26/1, 26/2, 94 z obrębu 2-07-04, przedłużenie działki ew. nr 94 do wschodniej granicy działki ew. nr 48 z obrębu 2-07-04, następnie wschodnia granica działki ew. nr 48 z obrębu 2-07-04 (wzdłuż ulicy Perlonowej), północna granica działki ew. nr 3 z obrębu 2-07-04 do przedłużenia wschodniej granicy działki ew. nr 61/2 z obrębu 2-07-10, wschodnia granica działek ew. nr 61/2, 61/1 z obrębu 2-07-10, wschodnia granica działki ew. nr 43/9 z obrębu 2-07-09, północna i wschodnia granica działki ew. nr 61/3 z obrębu 2-07-10, wschodnia granica działek ew. nr 73/1, 73/2, 73/1, 73/4 z obrębu 2-07-13, południowa granica działki ew. nr 73/4 z obrębu 2-07-13, wschodnia i południowa granica działki ew. nr 1/5 z obrębu 2-07-15;
  • od południa: południowa granica działek ew. nr 1/5, 1/4, 3/1 z obrębu 2-07-15 (wzdłuż ulicy Szyszkowej), przedłużenie granicy działki ew. nr 3/1 na wysokości południowej linii rozgraniczającej ul. Szyszkowej do zachodniej granicy działki ewidencyjnej 2 z obrębu 2-07-15,  następnie zachodnia granica działek ew. nr 2 i 1/1 z obrębu 2-07-15, zachodnia granica działek ew. nr 73/2, 73/1, 34 z obrębu 2-07-09, południowa granica działki ew. nr 48 z obrębu 2-07-08, zachodnia granica działek ew. nr 48, 47, 46/3 z obrębu 2-07-08, dalej południowa granica działek ew. nr 41/23, 41/22, 41/20, 41/29, 41/28, 41/25, 41/24, 41/17, 11/2 z obrębu 2-07-08, (granica Miasta Stołecznego Warszawy),
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 11/2 z obrębu 2-07-08, zachodnia granica działek ew. nr 39/1, 10, 41/4, 2/5, 2/4 z obrębu 2-07-03, zachodnia granica działek ew. nr 5, 1/11 z obrębu 2-07-01 i dalej działki ew. nr 53/11, 48/4, z obrębu 2-08-31 (granica Miasta Stołecznego Warszawy i granica Dzielnicy Włochy, wzdłuż ulicy Badylarskiej) do północnej granicy działki ew. nr 63/1 z obrębu 2-08-31, północna granica działki ew. nr 63/1 z obrębu 2-08-31 dalej zachodnia linia rozgraniczająca Al. Jerozolimskich

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 9 września do 9 października 2013 roku w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro XVII (uwaga! zmiana piętra, na którym plan jest wykładany, w stosunku do wcześniejszych ogłoszeń w BIP i ogłoszeń prasowych), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2013 roku w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, PKiN piętro XX, sala nr 2018,  o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, z dopiskiem „mpzp Salomea” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2013 roku.

---------------------

Informacja o dyżurach projektanta

Dyżury projektanta planu na XVII p. Pałacu Kultury i Nauki w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 - 15.00 w okresie od 9 września 2013 r. do 9 października 2013 r.

Kontakt z Wydziałem Planowania Miejscowego: tel. (22) 443 74 41/36. Sekretariat w pokoju nr 1706, XVII piętro Pałacu Kultury i Nauki.

Data ogłoszenia:
02-09-2013
Data wprowadzenia:  02-09-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-09-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-09-2013
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-09-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-09-2013
Liczba odwiedzin: 6257
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe