Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba (Mokotów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy nr LXXXIV/2862/2006 z dnia 26 października 2006 r.,

a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba obejmującego obszar, który wyznacza:

  • od południowego zachodu: oś ul. J. Sobieskiego od ul. Nałęczowskiej do ul. św. Bonifacego;
  • od północnego zachodu: południowa linia rozgraniczająca ul. św. Bonifacego, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Powsińskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Woziwody;
  • od północnego wschodu: północno-wschodnia granica dz. nr 40, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 52 – z obrębu 1-05-10, północno-wschodnia granica dz. nr 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 – z obrębu 1-05-12;
  • od wschodu: wschodnia granica dz. nr 71, 29, 30, 31, 32, 33/2 i 33/3 z obrębu
    1-05-12, ul. Jeziorna, ul. Goczałkowicka, wschodnia granica terenu zabudowy usytuowanej po wschodniej stronie ul. Okrężnej, ul. Rymanowska, południowa linia rozgraniczająca ul. Ojcowskiej i jej przedłużenie do ul. Powsińskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Powsińskiej do ul. Goplańskiej;
  • od południowego wschodu: południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Goplańskiej i ul. Nałęczowskiej do  ul. J. Sobieskiego.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 stycznia 2013 r. do 27 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 r. w Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Łowicka 21, o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 20 marca 2013 r.

 

-----------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektantów planu obszaru Miasto-Ogród-Sadyba odbywają się od 28 stycznia do 27 lutego 2013 r. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki) na XVII piętrze.

Data ogłoszenia:
21-01-2013
Data wprowadzenia:  18-01-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-01-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-01-2013
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-01-2013
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-01-2013
Liczba odwiedzin: 6795
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe