Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  oraz w związku z uchwałą nr LVI/1672/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski, którego teren wyznaczają:

  • od północy: przecięcie wschodniej granicy obrębu 3-07-19 i północno-zachodniej granicy obrębu 3-07-15, następnie północno-zachodnia granica obrębów 3-07-15 i 3-07-11, wschodnia granica obrębu  3-07-11 do przecięcia z północną granicą obrębu 3-07-16, dalej północna granica obrębu 3-07-16 i 3-07-17 w kierunku wschodnim,
  • od wschodu: wschodnia i południowa granica obrębu 3-07-17, do przecięcia ze wschodnią granicą obrębu 3-07-22, następnie wschodnie granice obrębów 3-07-22, 3-07-28, 3-07-32, 3-07-33, 3-07-35,
  • od południa: południowe granice obrębów 3-07-35 oraz 3-07-34,
  • od zachodu: zachodnie granice obrębów 3-07-34 i 3-07-30, południowa granica obrębu 3-07-26, następnie zachodnia granica obrębu 3-07-26 oraz północna granica tego obrębu do przecięcia z zachodnią granicą obrębu 3-07-20, następnie zachodnie granice obrębów 3-07-20 oraz 3-07-15

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 14 października do dnia 13 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro XIII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, o godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2013 r.

Data ogłoszenia:
07-10-2013
Data wprowadzenia:  07-10-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-10-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-11-2013
Zatwierdzający Marek Łapiński 13-11-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-11-2013
Liczba odwiedzin: 5785
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe