Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń (Bemowo) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń (Bemowo) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 15 września 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXXXIII/2772/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki zmienioną: uchwałą nr XXXIV/1019/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.05.2008 r., uchwałą nr XXI/521/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015 r., uchwałą nr XLI/1064/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9.02.2017 r. oraz uchwałą nr XXXV/1069/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.08.2020 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń, którego granice wyznaczają:

 • od północy: od punktu przecięcia zachodniej granicy działki ew. nr 23/8 z obrębu 6-11-10 z linią przedłużenia południowej granicy działki ew. 3/1 z obr. 6-11-11 i dalej po południowej i wschodniej granicy działki ew. nr 3/1, a potem po południowych granicach działek 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/23, 1/7, 1/25, 1/10, 1/11, 1/12 z obr. 6-11-11;
 • od wschodu: granica dzielnic Wola i Bemowo na odcinku od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 9 z obr. 6-11-11, do punktu przecięcia linii przedłużenia południowej granicy dz. ew. nr 6/10 z obr. 6-11-11 z granicą dzielnic Wola i Bemowo;
 • od południa: od punktu przecięcia linii przedłużenia południowej granicy dz. ew. nr 6/10 z obr. 6-11-11 z granicą dzielnic Wola i Bemowo do południowej granicy działki ew. nr 6/10 z obr. 6-11-11 i dalej wzdłuż południowych granic działek ew. nr 6/7, 6/8, 6/6, 6/3, 2/1 z obr. 6-11-11 i dalej wzdłuż południowych granic działek ew. nr 23/5, 19/2 z obr. 6-11-10;
 • od zachodu: wzdłuż zachodniej granicy dz. ew. nr 19/2, 23/4, 23/3, z obr. 6-11-10, a następnie po linii prostopadłej do zachodniej granicy działki 23/3 do południowo-wschodniego narożnika działki 6/2 z obr. 6-11-10 i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. nr 23/8 z obr. 6-11-10 do przecięcia z linią przedłużenia południowej granicy działki 3/1 z obr. 6-11-11;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 29 września 2022 r. do 20 października 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1, wejście od WOM, za Rotundą) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 6 października 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem
  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone
  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 3 listopada 2022 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego:

 • w formie telefonicznej – w środy: 5 i 19 października 2022 r. w godzinach 13:00 – 16:00 pod numerem telefonu 22 325 81 08,
 • stacjonarnie – w środę 12 października 2022 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

--------------------

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 6 października 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Północ tel. 22 44 323 97

Data ogłoszenia:
22-09-2022
Data wprowadzenia:  20-09-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-09-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-09-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-09-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-09-2022
Liczba odwiedzin: 149

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe