Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego (Praga Południe) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego (Praga Południe) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2017 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr XCIV/2426/2014 z dnia 6 listopada 2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, który wyznaczają:

  • od północy: oś ulicy gen. T. Bora – Komorowskiego od przecięcia z osią ulicy Afrykańskiej do osi ulicy J. Meissnera, oś ulicy J. Meissnera i jej przedłużenie do osi ulicy Jugosłowiańskiej, oś ulicy Jugosłowiańskiej i jej przedłużenie do osi ulicy W. Umińskiego, oś ulicy W. Umińskiego do przecięcia z przedłużeniem północnej granicy działki nr ew. 47/11 z obrębu 3-06-06, północna granica działki nr ew. 47/11 z obrębu3-06-06, linia łącząca styk północnej i wschodniej granicy działki nr ew. 47/11 z obrębu 3-06-06 ze stykiem zachodniej i północnej granicy działki nr ew. 51/5 z obrębu 3-06-06, północna granica działki nr ew. 51/5 z obrębu
    3-06-06 i jej przedłużenie do przecięcia ze wschodnią granicą dzielnicy Praga Południe;
  • od wschodu: wschodnia granica dzielnicy Praga Południe do granicy dzielnicy Mokotów na Wiśle;
  • od południa: granica dzielnicy Mokotów na Wiśle do przecięcia z odcinkiem stanowiącym przedłużenie osi ulicy Afrykańskiej;
  • od zachodu: odcinek stanowiący przedłużenie osi ulicy Afrykańskiej od przecięcia z granicą dzielnicy Mokotów na Wiśle, oś ulicy Afrykańskiej do przecięcia z osią ulicy gen. T. Bora – Komorowskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, osobiście w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, pok. 27, parter, bądź za pośrednictwem poczty (z dopiskiem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego”) z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Niezależnie od powyższego, procedurze zbierania wniosków towarzyszą konsultacje społeczne. Więcej informacji pod adresem: www.architektura.um.warszawa.pl

Data ogłoszenia:
30-04-2018
Data wprowadzenia:  30-04-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-04-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-04-2018
Zatwierdzający Marek Łapiński 30-04-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-04-2018
Liczba odwiedzin: 1074
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe