Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego (Praga Południe) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego (Praga Południe) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XIX/456/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego, obejmującego obszar:

  • od północy: północna granica działki ew. nr 150 z obrębu 3-01-05, północna granica działki ew. nr 6/6 z obrębu 3-01-11, północna granica działki ew. nr 2 z obrębu 3-01-11, do przecięcia z zachodnią granicą działki ew. nr 5 z obrębu 3-01-11, zachodnia i południowo-zachodnia granica działki ew. nr 5 z obrębu 3-01-11 do przecięcia z północno-zachodnią granicą działki ew. nr 28/1 z obrębu 3-01-11, linia łącząca punkt przecięcia południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 5 z obrębu 3-01-11 z północno-zachodnią granicą działki ew. nr 28/1 z obrębu 3-01-11 z punktem przecięcia północno-wschodniej granicy działki ew. nr 2 z obrębu 3-05-10 z północno-zachodnią granicą działki ew. nr 5 z obrębu 3-05-10, północno-zachodnia granica działki ew. nr 5 z obrębu 3-05-10 do zachodniej granicy działki ew. nr 4 z obrębu 3-05-10, zachodnia granica działki ew. nr 4 z obrębu 3-05-10 do północnej granicy działki ew. nr 4 z obrębu 3-05-10 (na wysokości ulicy Rozłuckiej), linia stanowiąca przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 4 z obrębu 3-05-10 do przecięcia z północno-wschodnią granicą działki ew. nr 1 z obrębu 3-05-11, północno-wschodnia i wschodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 3-05-11 do przecięcia z północno- zachodnią granicą działki ew. nr 94/3 z obrębu 3-05-11, północno- zachodnia granica działki ew. nr 94/3 z obrębu 3-05-11 do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północno-wschodniej granicy działki ew. nr 36/7 z obrębu 3-05-12, linia stanowiąca przedłużenie północno-wschodniej granicy działki ew. nr 36/7 z obrębu 3-05-12 do przecięcia z północno-wschodnią granicą działki ew. nr 1/1 z obrębu 3-05-12, północno-wschodnia granica działki ew. nr 1/1 z obrębu 3-05-12 do północnej granicy działki ew. nr 41 z obrębu 3-05-12, północna granica działki ew. nr 41 z obrębu 3-05-12 do przecięcia z linią prostopadłą do osi ulicy Ostrobramskiej, wystawioną z punktu styku północnych granic działek ew. nr: 8 i 14 z obrębu 3-05-20;
  • od wschodu: linia prostopadła do osi ulicy Ostrobramskiej, wystawiona z punktu styku północnych granic działek ew. nr: 8 i 14 z obrębu 3-05-20, północno-wschodnia i południowo-wschodnia granica działki ew. nr 8 z obrębu 3-05-20, południowo-wschodnia granica działki ew. nr 9 z obrębu 3-05-20, południowo-wschodnia granica działki ew. nr 10/4 z obrębu 3-05-20 do przecięcia z linią stanowiącą prostopadłą do osi ul. Poligonowej wyprowadzoną od punktu zbiegu granic działek ew. nr: 18/2 i 18/3 z obrębu 3-05-20, linia stanowiącą prostopadłą do osi ul. Poligonowej wyprowadzona od punktu zbiegu granic działek ew. nr: 18/2 i 18/3 z obrębu 3-05-20, północna granica działki ew. nr 18/2 z obrębu 3-05-20, północno-wschodnia granica działki ew. nr: 18/1 z obrębu 3-05-20, północno-wschodnia granica działki ew. nr 63 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 12/5 z obrębu 3-05-26, północno-zachodnia granica działki ew. nr 13/1 z obrębu 3-05-26 od przecięcia z północno-wschodnią granicą działki ew. nr 12/5 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 13/1 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 14/2 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 44/1 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 45/1 z obrębu 3-05-26, północno-zachodnia granica działki ew. nr 45/1 z obrębu 3-05-26 do przecięcia z północno-wschodnią granicą działki ew. nr 46/1 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 46/1 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 48/1 z obrębu 3-05-26, północno-zachodnia granica działki ew. nr 48/1 z obrębu 3-05-26 do przecięcia z północno-wschodnią granicą działki ew. nr 49 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 49 z obrębu 3-05-26, północno-zachodnia granica działki ew. nr 50/1 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 50/1 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 54 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 56/4 z obrębu 3-05-26, północno-wschodnia granica działki ew. nr 56/3 z obrębu 3-05-26, wschodnia granica działki ew. nr 56/3 z obrębu 3-05-26, południowo-wschodnia granica działki ew. nr 56/3 z obrębu 3-05-26, południowo-wschodnia granica działki ew. nr 7 z obrębu 3-05-21, linia łącząca punkt zbiegu granic działek ew. nr: 6, 7 z obrębu 3-05-21 i 15 z obrębu 3-06-05 z punktem zbiegu północnej i zachodniej granicy działki ew. nr: 51/1 z obrębu 3-06-05, wschodnia granica działki ew. nr 16/5 z obrębu 3-06-05, południowa granica działki ew. nr 16/5 z obrębu 3-06-05 do południowo wschodniej granicy działki ew. nr 10/2 z obrębu 3-06-05, południowo wschodnia granica działki ew. nr 10/2 z obrębu 3-06-05, południowo wschodnia granica działki ew. nr 12/2 z obrębu 3-06-05, południowo wschodnia granica działki ew. nr 13/9 z obrębu 3-06-05, wschodnia granica działki ew. nr 3/4 z obrębu 3-06-05, północna i północno-zachodnia granica działki ew. nr 14/3 z obrębu 3-06-05, linia stanowiąca przedłużenie północno-zachodniej granicy działki ew. nr 14/3 z obrębu 3-06-05 do przecięcia z północno-wschodnią granicą działki ew. nr 6/7 z obrębu 3-06-04, północno-wschodnia granica działki ew. nr 6/7 z obrębu 3-06-04, północno-wschodnia granica działki ew. nr 13 z obrębu 3-06-04, północno-wschodnia granica działki ew. nr 6/7 z obrębu 3-06-04, południowo-wschodnia granica działki ew. nr 6/7 z obrębu 3-06-04, linia stanowiąca prostopadłą do osi ul. gen. R. Abrahama wyprowadzona od punktu zbiegu granic działek ew. nr: 6/7, 6/10 z obrębu 3-06-04 do osi ul. gen. R. Abrahama, oś ul. gen. R. Abrahama do osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego;
  • od południa: oś ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do przecięcia z północno- wschodnią granicą działki ew. nr 6/5 z obrębu 3-01-23;
  • od zachodu: północno-wschodnia granica działki ew. nr 6/5 z obrębu 3-01-23 do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północno-zachodniej granicy działki ew. nr 15/1 z obrębu 3-01-17, północno-zachodnia granica działki ew. nr 15/1 z obrębu 3-01-17, linia stanowiąca przedłużenie północno-zachodniej granicy działki ew. nr 15/1 z obrębu 3-01-17 do północno-zachodniej granicy działki ew. nr 127 z obrębu 3-01-14, północno-zachodnia granica działki ew. nr 127 z obrębu 3-01-14 do przecięcia z zachodnią granicą działki ew. nr 69 z obrębu 3-01-14, zachodnia granica działki ew. nr 69 z obrębu 3-01-14 do przecięcia z południowo-wschodnią granicą działki ew. nr 4/2 z obrębu 3-01-14, wschodnia i północno-wschodnia granica działki ew. nr 42 z obrębu 3-01-14, linia prostopadła do osi ulicy Zwycięzców wystawiona z punktu zbiegu północno-zachodniej i północno-wschodniej granicy działki ew. nr 42 z obrębu 3-01-14 do północno-zachodniej granicy działki ew. nr 104/4 z obrębu3-01-10, północno-zachodnia granica działki ew. nr 104/4 z obrębu 3-01-10 do zachodniej granicy działki ew. nr 83 z obrębu 3-01-10, zachodnia granica działki ew. nr 83 z obrębu 3-01-10, zachodnia granica działki ew. nr 150 z obrębu 3-01-05 do jej północnej granicy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do planu (z zaznaczeniem Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego) należy składać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2016 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data ogłoszenia:
03-02-2016
Data wprowadzenia:  03-02-2016
 
 
Wprowadził Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-02-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-02-2016
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-02-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-02-2016
Liczba odwiedzin: 2223
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe