Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego (Śródmieście) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego (Śródmieście) - wyłożenie

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XIV/285/2015 z dnia  9 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, którego granice wyznaczają:

  • od północy: obręb 5-05-06, północna granica działki nr 95, 96, północna i północno wschodnia granica działki nr 98 ;
  • od wschodu: obręb 5-05-06, wschodnia granica działki nr 98, 100, 101, 110, 119, 121, 122, 124, 125, 126/1;
  • od południa: obręb 5-05-06, południowa granica działki nr 126/1;
  • od zachodu: obręb 5-05-06, zachodnia granica działki nr 126/1,  126/4,  114, 113, 126/7, 126/6, 112, aż do najbardziej na północ wysuniętego północno- zachodniego narożnika tej działki, następnie przedłużenie do południowo- zachodniego narożnika działki nr 108, dalej zachodnią granica działki nr 108, 107, północną granicą działki nr 107, zachodnią granicą działki nr 105 i 95,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 3 lutego 2020 r.
do  3 marca  2020 r.
  w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się  w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00  w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala Kasyno.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 24 marca 2020 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 w piątki 7, 14, 21, 28 lutego 2020 r. w godzinach 13.30 -15.30

 

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum tel. (22) 443 15 98, 443 23 27

Data ogłoszenia:
24-01-2020
Data wprowadzenia:  24-01-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-01-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-02-2020
Liczba odwiedzin: 541
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe