Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr XIX/468/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica dz. ew. nr 1/8 z obrębu 1-10-76 i jej przedłużenie do zachodniej granicy dz. ew. nr 1/30 z obrębu 1-10-76, północna granica dz. ew. nr 1/9, 2/1, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 z obrębu 1-10-76;
  • od wschodu: północno-wschodnia i wschodnia granica dz. ew. nr 4/6, wschodnia granica dz. ew. nr 4/7 z obrębu 1-10-79, linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. ew. nr 4/7 z obrębu 1-10-76 z północno-wschodnim narożnikiem dz. ew. nr 14/1 z obrębu 1-10-76, wschodnia granica dz. ew. nr 14/1, 14/2 z obrębu 1-10-76, południowo-wschodnia granica dz. ew. nr 14/2 z obrębu 1-10-76;
  • od południa: południowa granica dz. ew. nr 14/2, 13 z obrębu 1-10-76, południowa granica dz. ew. nr 12 z obrębu 1-10-76 i jej przedłużenie do południowej granicy dz. ew. nr 11 z obrębu 1-10-76, południowa granica dz. ew. nr 11 z obrębu 1-10-76 i jej przedłużenie do zachodniej granicy dz. ew. nr 1/30 z obrębu 1-10-76;
  • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr 1/30 z obrębu 1-10-76 od punktu przedłużenia południowej granicy dz. ew. nr 11 z obrębu 1-10-76 do punktu przedłużenia północnej granicy dz. ew. nr 1/8 z obrębu 1-10-76;

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy,
za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy”), w terminie do dnia 24.07.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Data ogłoszenia:
01-07-2020
Data wprowadzenia:  01-07-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-07-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-07-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-07-2020
Liczba odwiedzin: 207
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe