Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Zakola Wawerskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr LVI/1404/2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego, którego granice wyznaczają:

  • od północnego-zachodu: północno-zachodnia granica obrębu 3-13-02 będąca granicą Dzielnicy Wawer m.st. warszawy od przedłużenia południowo-zachodniej granicy działki nr ew. 12/1 z obrębu 3-13-02,
  • od północy i wschodu: granica obrębu 3-13-02 do punktu przecięcia z przedłużeniem, w linii prostej, północnej granicy działki nr ew. 114/2 z obrębu 3-13-02, linia stanowiąca przedłużenie północnej granicy działki nr ew. 114/2 z obrębu 3-13-02, północna granica działek nr ew. 114/2 i 114/1 z obrębu 3-13-02, zachodnia granica działki nr ew. 114/2 z obrębu 3-13-02, zachodnia granica działki nr ew. 110/17 z obrębu 3-13-02, północna granica obrębu 3-13-03 do północno-wschodniego narożnika działki nr ew. 8/6 z obrębu 3-13-03, wschodnia granica działek nr ew. 8/6, 12, 47/2, 47/3, 51, 48, 34, 49, 50, 42 z obrębu 3-13-03, linia łącząca południowo-wschodni narożnik działki nr ew. 42 z obrębu 3-13-03 ze wschodnim wierzchołkiem działki nr ew. 166 z obrębu 3-13-02, wschodnia granica działek nr ew. 166, 132, 131, 150, 152, 153, 97/11 z obrębu 3-13-02, wschodnia granica działek nr ew. 1/9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 z obrębu 3-13-10,
  • od południowego-zachodu: południowa i południowo-zachodnia granica działki nr ew. 31 z obrębu 3-13-10, południowo-zachodnia granica działek 30, 18, 17, 166, 16, 165, 15, 169, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 197, 7, 196, 6, 5, 4, 3, 2, 160, 1/1 z obrębu 3-13-10, południowo-zachodnia granica działek nr ew. 97/1, 75/3, 75/5, 75/1, 71, 68/2, 68/1, 65, 62, 59, 56, 53, 50, 46, 44, 30, 31/3, 24, 113/1, 21, 178, 173, 12/2, 12/1 z obrębu 3-13-02, przedłużenie południowo-zachodniej granicy działki nr ew. 12/1 z obrębu 3-13-02 do północno-zachodniej granicy obrębu 3-13-02 będącej granicą Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego”) w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:
 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) lub
 opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

Data ogłoszenia:
08-12-2017
Data wprowadzenia:  08-12-2017
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-12-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-12-2017
Zatwierdzający Marek Łapiński 08-12-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-12-2017
Liczba odwiedzin: 721
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe