Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy uchwały nr XXXIX/1017/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej, którego granice wyznaczają:

  • od południowego - wschodu: północno – zachodnia linia rozgraniczająca projektowanej Trasy Mostu Północnego prowadzona wzdłuż linii łączącej północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 28 z obrębu 4-04-20 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 21/26 z obrębu 4-04-21; północno-zachodnie granice działek 53/1 i 54/3 z obrębu 4-04-21; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 54/3 z obrębu 4-04-21 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 59 z obrębu 4-04-17; północno-zachodnia granica dz. nr ew. 59, 61 i 63 z obrębu 4-04-17 oraz dz. nr ew. 40 i 39 z obrębu 4-04-18; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 39 z obrębu 4-04-18 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 75/2 z obrębu 4-04-18 oraz jej przedłużenie do północno - wschodniej linii rozgraniczającej ulicy 15 Sierpnia,
  • od północnego - wschodu: północno - wschodnia linia rozgraniczająca ulicy
    15 Sierpnia,
  • od północnego - zachodu: północno - zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Podróżniczej do wysokości działki ewidencyjnej nr 105/2 z obrębu 4-04-09, północno - wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 105/2 i 114/2 z obrębu 4-04-09, północno - wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 2/1 i 3/1 z obrębu 4-04-13 oraz południowo - zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Sąsiedzkiej;
  • od południowego - zachodu: północno – wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Fleminga.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub przesłać pocztą na podany wyżej adres (z zaznaczeniem „Wniosek do planu Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej”), w terminie do dnia 10 października 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Data ogłoszenia:
06-09-2018
Data wprowadzenia:  06-09-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-09-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-09-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-09-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-09-2018
Liczba odwiedzin: 555
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe