Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie (Mokotów) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie (Mokotów) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 4 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z uchwałą Nr XC/2665/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, położonego w Dzielnicy Mokotów, którego granice wyznaczają:

 • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Racławickiej od wschodniej linii rozgraniczającej al. Niepodległości do wschodniej granicy dz. ew. nr 42 z obrębu 1-01-18, wschodnia granica dz. ew. nr 42 z obrębu 1-01-18 do przedłużenia północnej granicy dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01, przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01, północna granica dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01 
 • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01, zachodnia granica dz. ew. nr 81/2 z obrębu 1-02-04, zachodnia granica dz. ew. nr 103/2 z obrębu 1-02-12 do granicy dz. ew. nr 103/1 z obrębu 1-02-12, zachodnia granica dz. ew. nr 103/1 z obrębu 1-02-12, zachodnia gra-nica dz. ew. nr 103/2 z obrębu 1-02-12 od granicy dz. ew. nr 103/1 z obrębu 1-02-12 do północ-nej linii rozgraniczającej ul. Woronicza
 • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Woronicza na odcinku od zachodniej granicy dz. ew. nr 103/2 z obrębu 1-02-12 do przedłużenia wschodniej granicy dz. ew. nr 63 z obrębu 1-02-16, przedłużenie wschodniej granicy dz. ew. nr 63 z obrębu 1-02-16 do południowej granicy dz. ew. nr 1 z obrębu 1-02-16, południowa granica dz. ew. nr 1 z obrębu 1-02-16 i jej przedłużenie do południowo-zachodniego wierzchołka dz. ew. nr 1 z obrębu 1-02-17
 • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca al. Niepodległości,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 16 listopada 2022 r. do 7 grudnia 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w formie online.
Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa 22 grudnia 2022 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego:
- w formie telefonicznej – w czwartki: 17 listopada i 24 listopada w godzinach 11.00 - 15.00, pod numerem 22 325 81 08
- stacjonarnie – w czwartek 1 grudnia w godzinach 13.00 – 16.00, w Urzędzie Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27.

z up. PRZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

--------------------

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Południe tel. 22 443-23-14 lub 22 443-23-26

Data ogłoszenia:
08-11-2022
Data wprowadzenia:  08-11-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-11-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-11-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-11-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2022
Liczba odwiedzin: 422

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe