Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego (Targówek) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego (Targówek) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LXII/1669/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego, którego obszar wyznacza:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Kondratowicza;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Chodeckiej, północna granica działki ewidencyjnej nr 60 z obrębu 4-08-13 oraz zachodnie granice działek ewidencyjnych nr: 60 i 61 z obrębu 4-08-13;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Wyszogrodzkiej;
  • od zachodu: zachodnia i północna granica działki ewidencyjnej nr 62/2
    z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 62/1 i 49/8
    z obrębu 4-08-13, południowa granica działek ewidencyjnych nr 49/8 i 49/7
    z obrębu 4-08-13, zachodnie granice działek ewidencyjnych nr 49/7, 49/5, 74, 49/1, 63/1, 78, 56, 36/1 z obrębu 4-08-13, południowa i zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 33/3 z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 26/4, 26/24 z obrębu 4-08-13, północna granica działek ewidencyjnych nr 26/24, 26/25, 26/26, 26/27, 26/28 z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 26/28, 43/1, 21/3, 21/2, 21/1, 40/1, 15/2, 15/1, 11/2 i 11/1 z obrębu 4-08-13;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 czerwca do 24 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) w Urzędzie Dzielnicy Targówek w sali konferencyjnej na parterze, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa o godz. 17.30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (od 24 czerwca do 24 lipca 2019 r.), w środy 26 czerwca oraz 17 lipca w godz. 16.00 – 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek, a także 10 i 24 lipca w godz. 14.00-16.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 – parter - tzw. „czarna sala”.

Data ogłoszenia:
14-06-2019
Data wprowadzenia:  14-06-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-06-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-06-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-06-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-06-2019
Liczba odwiedzin: 1332

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe