Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego (Targówek) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego (Targówek) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Parku Bródnowskiego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr LXII/1669/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego, którego granice wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Kondratowicza;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Chodeckiej, północna granica działki ewidencyjnej nr 60 z obrębu 4-08-13 oraz zachodnie granice działek ewidencyjnych nr: 60 i 61 z obrębu 4-08-13;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Wyszogrodzkiej;
  • od zachodu: zachodnia i północna granica działki ewidencyjnej nr 62/2 z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 62/1 i 49/8 z obrębu 4-08-13, południowa granica działek ewidencyjnych nr 49/8 i 49/7 z obrębu 4-08-13, zachodnie granice działek ewidencyjnych nr 49/7, 49/5, 74, 49/1, 63/1, 78, 56, 36/1 z obrębu 4-08-13, południowa i zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 33/3 z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 26/4, 26/24 z obrębu 4-08-13, północna granica działek ewidencyjnych nr 26/24, 26/25, 26/26, 26/27, 26/28 z obrębu 4-08-13, zachodnia granica działek ewidencyjnych nr 26/28, 43/1, 21/3, 21/2, 21/1, 40/1, 15/2, 15/1, 11/2 i 11/1 z obrębu 4-08-13.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie, osobiście w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa,
pok. 27, parter, bądź za pośrednictwem poczty (z dopiskiem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego”) z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Data ogłoszenia:
27-09-2018
Data wprowadzenia:  27-09-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-09-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2018
Liczba odwiedzin: 347
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe