Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały nr LXVIII/1818/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej, obejmującego obszar, którego granice stanowią:

  • od południa: linia łącząca południowo-wschodni narożnik działki nr ew. 2/1 z obrębu 6-01-06 z południowo-zachodnim narożnikiem działki nr ew. 1/3 z obrębu 5-03-06, południowa linia rozgraniczająca ulicy Grzybowskiej i Królewskiej tj. południowa granica działek nr ew. 1/3, 1/4, 1/2, 2 z obrębu 5-03-06 i jej przedłużenie do południowo-zachodniego narożnika działki nr ew. 1/4 z obrębu 5-03-07, zachodnia i północna granica działki nr ew. 1/4 z obrębu 5-03-07 (w trakcie oś ul. Królewskiej od południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 31/3 z obrębu 5-03-04 do przecięcia z północną granicą działki nr ew. 1/4 z obrębu 5-03-07);
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca Krakowskiego Przedmieścia tj. wschodnia granica działek nr ew. 56, 53/2, 52, 51/1, 50, 47, 49, 44 z obrębu 5-03-05, północna granica działki nr ew. 44 z obrębu 5-03-05 do południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 43 z obrębu 5-03-05 i zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Koziej tj. wschodnia granica działek nr ew. 43, 40, 25, 18/5, 19, 58 z obrębu 5-03-05, północna granica działki nr ew. 58 z obrębu 5-03-05;
  • od północy: północna granica działki nr ew. 2 z obrębu 5-03-05, północna granica działki nr ew. 37/1 z obrębu 5-03-02, północna i zachodnia granica działki nr ew. 56 z obrębu 5-03-02, północna granica działki nr ew. 55 z obrębu 5-03-02 do południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 54/3 z obrębu 5-03-02, południowa granica działki nr ew. 54/3 z obrębu 5-03-02, południowa granica działek nr ew. 59/3 i 59/2 z obrębu 5-03-01, północna granica działki nr ew. 60/2 z obrębu 5-03-01 i północna granica działki nr ew. 72 z obrębu 6-01-02;
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Jana Pawła II tj. zachodnia granica działki nr ew. 72 z obrębu 6-01-02, zachodnia granica działki nr ew. 94/1 z obrębu 6-01-05, zachodnia granica działki nr ew. 2/2 z obrębu 6-01-06 oraz północna i wschodnia granica działki nr ew. 2/1 z obrębu 6-01-06;

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, na parterze wejście od ul. Marszałkowskiej (z zaznaczeniem „Wniosek do planu Osi Saskiej”) w terminie do dnia 17 grudnia 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

---------------

Uzupełnienie

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w dodatkowym terminie do 30 stycznia 2014 roku. Wnioski złożone w pierwszym terminie do 17 grudnia 2013 zachowują ważność.

Patrz: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej (Śródmieście) - dodatkowy termin składania wniosków

Data ogłoszenia:
25-11-2013
Data wprowadzenia:  25-11-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-11-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2013
Zatwierdzający Marek Łapiński 31-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2013
Liczba odwiedzin: 8423

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe