Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia (Śródmieście) - ponowne częsciowe wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia (Śródmieście) - ponowne częsciowe wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 11 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa - cześć wschodnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 503) w związku z uchwałą nr LXXXIX/2243/2014 r. Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 j.t. z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia położonego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od północy: ul. Stawki - obręb 5-01-06 - południowa granica działki nr 45/2, południowa granica działki nr  45/1, obręb 5-01-05 - południowa granica działki nr 1/2, południowa granica działki nr 1/1, obręb 5-01-04 - południowa granica działki nr 1 i linia łącząca jej południowo-zachodni narożnik z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1 z obrębu 6-02-03;
 • od zachodu: Al. Jana Pawła II - obręb 6-02-03 - fragment zachodniej granicy działki numer 11/1 w kierunku południowym, zachodnia granica działki nr 11/2, zachodnia granica działki nr 11/3, obręb 6-02-05 - zachodnia granica działki nr 37, obręb 6-02-07 - zachodnia granica działki nr 51 i jej przedłużenie do północno-zachodniego narożnika działki nr 72 z obrębu 6-01-02;
 • od południa: Al. Solidarności - obręb 6-01-02 - północna granica działki nr 72, obręb 5-03-01 - południowa granica działki nr 60/1, południowa granica działki nr 59/3, 59/2 i dalej 59/3, aż do północno-wschodniego narożnika działki nr 56/1;
 • od wschodu: ul. Andersa - obręb 5-03-01 - linia łącząca północno-wschodni narożnik działki 56/1 z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 93 z obrębu 5-01-08, obręb 5-01-08 - wschodnia granica działki nr 93, wschodnia granica działki nr 43, wschodnia granica działki nr 44, wschodnia granica działki nr 2, obręb 5-01-07 - wschodnia granica działki nr 76, wschodnia granica działki nr 74, wschodnia granica działki nr 1/1, fragment  południowej granicy działki nr 53 z obrębu 5-01-06 w kierunku południowo- zachodniego narożnika działki nr 52, obręb 5-01-06 - zachodnia granica działki nr 52, aż do południowo-wschodniego narożnika działki nr 45/2.

w zakresie następujących zapisów tekstowych w ustaleniach ogólnych, wyróżnionych szarym tłem w tekście planu, określonych w niżej wymienionych jednostkach redakcyjnych:

 • w kwestii ochrony zabytków archeologicznych ujętych w GEZ:
  § 3 ust. 1 pkt 22;
 • w kwestii ochrony zabytków archeologicznych:
  § 9 ust. 25 i 26;
 • w kwestii lokalizacji urządzeń wypoczynku i rekreacji dla różnych grup wiekowych:
  § 11 ust. 5 pkt 2;

oraz w zakresie następujących zapisów tekstowych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, wyróżnionych szarym tłem w tekście planu, określonych w niżej wymienionych jednostkach redakcyjnych:

 • § 19 ust. 9- B2.6 MW/U;
 • w kwestii maksymalnej wysokości zabudowy i granic zwyżki:
  § 18
  ust. 6 pkt 2 lit a)- A3.1 MW/U, ust. 7 pkt 2 lit. a)- A4.1 MW/U;
  § 22 ust. 7 pkt 2 lit a)- E 6.1 MW/U;
 • w kwestii wysokości zabudowy, w kwestii maksymalnej intensywności zabudowy:
  § 22 ust. 1 pkt 2 lit a), d) - E 1.1 MW/U;
 • w kwestii obliczania powierzchni biologicznie czynnej:
  § 30 ust. 1 pkt 4 lit b) 1KDZ,  ust. 3 pkt 4 lit b) 3KDZ;
 • w kwestii ustalenia ochrony zabytków archeologicznych w związku ze zmianami w gminnej ewidencji zabytków:
  § 18 ust. 1 pkt 3 lit b)- A1.1 MW, ust.2 pkt 3 lit b)- A2.1 UO, ust. 3 pkt 3 lit b)- A2.2 MW/U, ust. 4 pkt 3 lit b)- A2.3 MW, ust. 5 pkt 3 c) A2.4 ZP, ust. 6 pkt 3 lit b)- A3.1 MW/U, ust. 7 pkt 3 lit. b)- A4.1 MW/U;
  § 19 ust. 1 pkt 3 lit c) B1.1 MW, ust. 2 pkt 3 lit e) B1.2 UN/UHB, ust. 3 pkt 3 lit c) B1.3 MW/U, ust. 4 pkt 3 lit b) B2.1 UO, ust. 5 pkt 3 lit b) B2.2 UO/UZ, ust. 6 pkt 3 lit b) B2.3 MW, ust. 7 pkt 3 lit c) B2.4 MW/U, ust. 8 pkt 3 lit e) B2.5 ZP, ust. 10 pkt 3 lit b) B3.1 UO, ust. 11 pkt 3 lit b) B3.2 MW, ust. 12 pkt 3 lit b) B3.3MW;
  § 20 ust. 1 pkt 3 lit d) C1.1 ZP, ust. 2 pkt 3 lit c) C1.2 UK/ZP, ust. 3 pkt 3 lit d) C1.3 ZP, ust. 4 pkt 3 lit d) C1.4 ZP;
  § 21 ust. 1 pkt 3 lit c) D1.1 MW, ust. 2 pkt 3 lit d) D1.2 ZP, ust. 3 pkt 3 lit c) D1.3 MW, ust. 4 pkt 3 lit c) D2.1 UO, ust. 5 pkt 3 lit c) D2.2 MW, ust. 6 pkt 3 lit b) D3.1 UHB;
  § 22 ust. 1 pkt 3 lit d E 1.1 MW/U, ust. 2 pkt 3 lit d) E2.1 MW, ust. 3 pkt 3 lit b) E3.1 MW, , ust. 4 pkt 3 lit b) E4.1 UO, ust. 5 pkt 3 lit c) E4.2 MW, ust. 6 pkt 3 lit c) E5.1 MW/U, ust 7 pkt 3 lit c) E6.1 MW/U
  § 23 ust. 1 pkt 3 lit c)– F1.1 ZP,  ust. 2 pkt 3 lit b) F1.2 MW;
  § 24 ust. 1 pkt 3 lit c) G1.1 UK, ust. 2 pkt 3 lit b) G1.2 UO;
  § 25 ust. 1 pkt 3 lit c) H1.1 ZP,  ust. 2 pkt 3 lit c) H1.2 MW, ust. 3 pkt 3 lit b) H1.3 MW, ust. 4 pkt 3 lit b) H2.1 MW/U, ust. 5 pkt 3 lit b) H2.2 MW/U;
  § 26 ust. 1 pkt 3 lit c) J1.1 MW/U, ust. 2 pkt 3 lit d) J2.1 ZP;
  § 27 ust. 1 pkt 3 lit c) K1.1 MW, ust. 2 pkt 3 lit c) K1.2 UO, ust. 3 pkt 3 lit c) K1.3 MW, ust. 4 pkt 3 lit c) K1.4 MW/U, ust. 5 pkt 3 lit c) K2.1 MW/U, ust. 6 pkt 3 lit c) K2.2 UO, ust. 7 pkt 3 lit c) K2.3 MW, ust. 8 pkt 3 lit c) K2.4 MW/U, ust. 9 pkt 3 lit c) K2.5 UO, ust. 10 pkt 3 lit c) K2.6 MW;
  § 28 ust. 1 pkt 3 lit c) L1.1 MW/U, ust. 2 pkt 3 lit c) L1.2 KDw, ust. 3 pkt 3 lit c) L1.3 MW, ust. 4 pkt 3 lit c) L1.4 KDw, ust. 5 pkt 3 lit c) L1.5 MW, ust. 6 pkt 3 lit c) L1.6 UO, ust. 7 pkt 3 lit c) L1.7 KDw, ust. 8 pkt 3 lit c) L1.8 MW, ust. 9 pkt 3 lit c) L1.9 UHB, ust. 10 pkt 3 lit c) L2.1 MW, ust. 11 pkt 3 lit c) L2.2 KDw, ust. 12 pkt 3 lit c) L2.3 MW, ust. 13 pkt 3 lit c) L2.4 UO/UK/US, ust. 14 pkt 3 lit c) L2.5 MW, ust. 15 pkt 3 lit c) L2.6 MW, ust. 16 pkt 3 lit e) L3.1 ZP;
  § 29 ust. 1 pkt 3 lit c) M1.1 MW/U, ust. 2 pkt 3 lit c) M1.2 MW,  ust. 3 pkt 3 lit c) M1.3 UO, ust. 4 pkt 3 lit c) M1.4MW,  ust. 5 pkt 3 lit c) M1.5 UKr,  ust. 6 pkt 3 lit c) M1.6 UHB,  ust. 7 pkt 3 lit c) M2.1 MW,  ust. 8 pkt 3 lit c) M2.2. MW, ust. 9 pkt 3 lit c) M2.3 MW/U, ust. 10 pkt 3 lit c) M2.4 MW/U, ust. 11 pkt 3 lit d) M3.1 ZP, ust. 12 pkt 3 lit c) M3.2MW, ust. 13 pkt 3 lit c) M3.3 MW, ust. 14 pkt 3 lit c) M4.1 UKr/UK, ust. 15 pkt 3 lit c) M4.2 MW/U, ust. 16 pkt 3 lit c) M5.1 MW/UK, ust. 17 pkt 3 lit c) M5.2 UO/UK, ust. 18 pkt 3 lit c) M5.3 MW, ust. 19 pkt 3 lit e) M5.4 UK/UA, ust. 20 pkt 3 lit f) M 5.5 ZP,  ust. 21 pkt 3 lit b) M 5.6 ZP,  ust. 22 pkt 3 lit c) 7KD-PM/M5.7 UK;
  § 30 ust. 1 pkt 5 lit c) 1KDZ,  ust. 2 pkt 5 lit d) 2KDZ, ust. 3 pkt 5 lit f) 3KDZ;
  § 31 ust. 1 pkt 5 lit d) 1KDL, 2KDL, 3KDL,  ust. 2 pkt 5 lit c) 4KDL,  ust. 3 pkt 5 lit c) 5KDL, ust. 4 pkt 5 lit c) 6KDL, 7KDL, ust. 5 pkt 5 lit d) 8KDL,  ust. 6 pkt 5 lit d) 9KDL, 10KDL, ust. 7 pkt 5 lit d) 11KDL, ust. 8 pkt 5 lit c) 12KDL, ust. 9 pkt 5 lit f) 13KDL, 14KDL, ust. 10 pkt 5 lit c) 15KDL;
  § 32 ust. 1 pkt 5 lit b) 1KDD, 2KDD, ust. 2 pkt 5 lit c) 3KDD, ust. 3 pkt 5 lit d) 4KDD, 5KDD, ust. 4 pkt 5 lit c) 6KDD, ust. 5 pkt 5 lit c) 7KDD, ust. 6 pkt 5 lit c) 8KDD, ust. 7 pkt 5 lit b) 9KDD, ust. 8 pkt 5 lit b) 10KDD, ust. 9 pkt 5 lit c) 11KDD;
  § 33 ust. 1 pkt 4 lit c) 1KD-PJ, ust. 2 pkt 4 lit d) 2KD-PJ, ust. 3 pkt 4 lit b) 3KD-PJ, ust. 4 pkt 4 lit c) 4KD-PJ, ust. 5 pkt 4 lit c) 5KD-PJ, ust. 6 pkt 4 lit c) 6KD-PJ, ust. 7 pkt 4 lit c) 7KD-PJ, ust. 8 pkt 4 lit c) 8KD-PJ, ust. 9 pkt 4 lit c) 9KD-PJ, ust. 10 pkt 4 lit c) 10KD-PJ, ust. 11 pkt 4 lit c) 11KD-PJ, ust. 12 pkt 4 lit c) 12KD-PJ, ust. 13 pkt 4 lit c) 13KD-PJ;
  § 34 ust. 1 pkt 4 lit c) 1KPr, ust. 2 pkt 4 lit b) 2KPr, ust. 3 pkt 4 lit d) 3KPr, ust. 4 pkt 4 lit c) 4KPr, ust. 5 pkt 4 lit c) 5KPr;
  § 35 ust. 1 pkt 4 lit c) 1KD-PM, ust. 2 pkt 4 lit c) 2KD-PM, ust. 3 pkt 4 lit f) 3KD-PM, ust. 4 pkt 4 lit c) 4KD-PM, ust. 5 pkt 4 lit c) 5KD-PM, ust. 6 pkt 4 lit c) 6KD-PM, ust. 7 pkt 4 lit c) 7KD-PM, ust. 8 pkt 4 lit e) 8KD-PM; 

oraz w zakresie części graficznej przedstawionych na rysunku planu następujących terenów:

 • w kwestii maksymalnej wysokości zabudowy i granic zwyżki:
  teren A 3.1 MW/U, A 4.1 MW/U;
 • w kwestii zmiany granic nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz zmiany terenu objętego funkcją:
  teren B 2.4 MW/U, B 2.6 MW/U;
 • w kwestii linii rozgraniczających terenów o różnych zasadach zagospodarowania- granice podwórek:
  tereny E 2.1 MW, E 3.1 MW, E 4.2 MW, E 6.1 MW/U, H 1.2 MW;
 • w kwestii zmiany linii rozgraniczającej terenów o różnym sposobie zagospodarowania:
  tereny K 2.6 MW, 5KD-PJ;
 • granice zabytków archeologicznych ujętych w GEZ (GEZ-ARCH);

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 11 maja  2022 r. do 10 czerwca 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 17:00.
Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 27 czerwca 2022 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – w czwartki: 19 maja w godzinach 10.00 -13.00, 26 maja oraz 2 czerwca 2022 r. w godzinach 13.00 - 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 
Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Wschód tel. 22 443 23 27

Data ogłoszenia:
04-05-2022
Data wprowadzenia:  26-04-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-04-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-05-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-05-2022
Liczba odwiedzin: 456

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe