Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia (Śródmieście) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia (Śródmieście) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 2 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXXXIX/2243/2014 r. Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia, położonego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od północy: ul. Stawki- obręb 5-01-06- południowa granica działki nr 45/2, południowa granica działki nr  45/1, obręb 5-01-05- południowa granica działki nr 1/ 2, południowa granica działki nr 1/1, obręb 5-01-04- południowa granica działki nr 1 i linia łącząca jej południowo- zachodni narożnik z południowo- wschodnim narożnikiem działki nr 1 z obrębu 6-02-03;
 • od zachodu: Al. Jana Pawła II- obręb 6-02-03- fragment zachodniej granicy działki numer 11/1 w kierunku południowym, zachodnia granica działki nr 11/2, zachodnia granica działki nr 11/3, obręb 6-02-05- zachodnia granica działki nr 37, obręb 6-02-07- zachodnia granica działki nr 51 i jej przedłuże-nie do północno- zachodniego narożnika działki nr 72 z obrębu 6-01-02;
 • od południa: Al. Solidarności- obręb 6-01-02- północna granica działki nr 72, obręb 5-03-01- połu-dniowa granica działki nr 60/1, południowa granica działki nr 59/3, 59/2 i dalej 59/3, aż do północno- wschodniego narożnika działki nr 56/1;
 • od wschodu: ul. Andersa- obręb 5-03-01- linia łącząca  północno- wschodni narożnik działki 56/1 z południowo- wschodnim narożnikiem działki nr 93 z obrębu 5-01-08, obręb 5-01-08- wschodnia gra-nica działki nr 93, wschodnia granica działki nr 43, wschodnia granica działki nr 44, wschodnia granica działki nr 2, obręb 5-01-07- wschodnia granica działki nr 76, wschodnia granica działki nr 74, wschod-nia granica działki nr 1/1, fragment  południowej granicy działki nr 53 z obrębu 5-01-06 w kierunku południowo- zachodniego narożnika działki nr 52, obręb 5-01-06- zachodnia granica działki nr  52, aż do południowo- wschodniego narożnika działki nr 45/2.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 23 listopada do 13 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00.  Z powodu stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online na You Tube oraz na platformie ZOOM. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 4 stycznia 2021 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – we wtorki (24 listopada, 1, 8 grudnia 2020 r.) oraz czwartki (26 listopada, 3, 10 grudnia 2020 r.)  w godzinach 12.00-14.00 pod numerem 22 325 81 08

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w formie online:

 • na You Tube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum tel. 22 443 23 27.

Data ogłoszenia:
12-11-2020
Data wprowadzenia:  12-11-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-11-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-12-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-12-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-12-2020
Liczba odwiedzin: 1443
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe