Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów (Bielany) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów (Bielany) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

Warszawa, 26 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr VII/93/2019 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów obejmującego obszar:

  • od północnego-wschodu: północno-wschodnia granica działki ew. nr 6/1 z obrębu 7-13-02 oraz południowo-zachodnia granica działki ew. nr 4/4 z obrębu 7-10-07;
  • od wschodu: linia łącząca południowy narożnik działki ew. nr 4/4 z obrębu 7-10-07 z północnym narożnikiem działki ew. nr 16 z obrębu 7-10-05, północno-zachodnia oraz południowo-zachodnia granica działki ew. nr 16 z obrębu 7-10-05, południowo-zachodnia granica działki nr ew. 17 z obrębu 7-10-05, linia łącząca południowy narożnik działki 17 z obrębu 7-10-05 z północnym narożnikiem działki ew. nr 74/4 z obrębu 7-10-05, północno-wschodnia i południowo-wschodnia granica działki ew. nr 74/4 z obrębu 7-10-05, linia łącząca południowy narożnik działki nr ew. 74/4 z obrębu 7-10-05 z północno-zachodnim narożnikiem działki ew. nr 73/3 z obrębu 7-10-05, północno-zachodnia granica działek ew. nr 73/3, 73/1 i 71/1 z obrębu 7-10-05 i przedłużenie tej granicy do północno-wschodniej granicy działki ew. nr 98/3 z obrębu 7-10-04, po tej granicy w kierunku południowo-wschodnim do wschodniego narożnika tej działki, następnie południowo-wschodnią granicą działek ew. nr 98/3, 98/1 i 98/4 z obrębu 7-10-04;
  • od południa: południowa granica działek ew. nr: 98/4, 98/1, 96, 95, 103/4, 103/1,87, 86 z obrębu 7-10-04, południowa granica działek ew. nr: 68, 67, 66, 65/2, 65/1, 64, 63, 62, 61, 60 10/9, 10/10 z obrębu 7-10-03;
  • od północnego-zachodu: północno-zachodnia granica działek ew. nr: 10/10, 10/9, 10/6, 10/2, 10/11, linia łącząca wschodni narożnik działki ew. nr 1/3 z obrębu 7-10-03 z południowo-wschodnim narożnikiem działki ew. nr 127/23 z obrębu 7-10-01, wschodnia granica działki ew. nr 127/23 z obrębu 7-10-01, północna granica działki ew. nr 127/24 z obrębu 7-10-01, południowo-wschodnia granica działek ew. nr: 179/2, 59, 55, 139, 49/1, 149, 150, 45/1, 42/3, 42/1 z obrębu 7-10-01, linia łącząca wschodni narożnik działki ew. nr 42/1 z obrębu 7-10-01 z wschodnim narożnikiem działki ew. nr 23 z obrębu 7-10-01, południowo-wschodnia granica działek 8/5 i 6 z obrębu 7-10-01 oraz przedłużenie tej granicy do południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 3/91 z obrębu 7-13-06, południowo-zachodnia oraz północno-zachodnia granica działki ew. nr 3/91 z obrębu 7-13-06, linia prostopadła do południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 7/2 z obrębu 7-13-06 łącząca północny narożnik działki ew. nr 3/91 z obrębu 7-13-06 z południowo-zachodnią granicą działki ew. nr 7/2 z obrębu 7-13-06, południowo-zachodnia granica działki ew. nr 7/2 z obrębu 7-13-06 w kierunku południowo-wschodnim, północno-zachodnia i północno-wschodnia granica działki ew. nr 10/7 z obrębu 7-13-06, południowo-wschodnie granice działek ew. nr 8/2 z obrębu 7-13-06 oraz ew. nr 44 z obrębu 7-13-02.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów”, w następujący sposób:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa;
  • w formie papierowej: doręczone osobiście do siedziby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa (skrzynka podawcza na parterze);
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo za pomocą poczty elektronicznej na adres email sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Dodatkowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: bip.warszawa.pl, na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl lub pod numerem tel. 19 115.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ tel. 22 443 23 97

Data ogłoszenia:
28-01-2021
Data wprowadzenia:  28-01-2021
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 28-01-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-02-2021
Liczba odwiedzin: 399
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe