Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomińskiej (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomińskiej (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomińskiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomińskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomińskiej, którego obszar wyznacza:

  • od północy: granica administracyjna m.st. Warszawy na odcinku od zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 114 z obrębu 4-01-24 do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 60/10 z obrębu 4-01-25;
  • od wschodu: północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 60/10, 60/8, 60/9, 60/4, 16/2 z obrębu 4-01-25, północno-wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 46/19 z obrębu 4-01-25 przedłużona do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 120/1 z obrębu 4-01-24, północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 120/1, 120/2, 120/3 z obrębu 4-01-24, północno-wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 59/17 z obrębu 4-01-25, przedłużenie północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 59/17 z obrębu 4-01-25 do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 171 z obrębu 4-01-26,  północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178 z obrębu 4-01-26, północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 z obrębu 4-01-27, północno-wschodnia i południowo-wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 115/1 z obrębu 4-01-27 do wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 126 z obrębu 4-01-27, wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 126, 127,128, 129, 130, 131/2, 59/2, 60/2, 60/3, 61/3, 63, 64/1, 67/1, 67/2, 71, 72, 78, 79, 80, 84, 85, 88, 113, 87 z obrębu 4-01-27, południowo-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Marcina z Wrocimowic, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Sprawnej na odcinku od ulicy Marcina z Wrocimowic do skrzyżowania z ulicą Dzierzgońską;
  • od południowego wschodu: południowa linia rozgraniczająca ulicy Sprawnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dzierzgońską do południowo-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 4/3 z obrębu 4-01-07, południowo-wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 4/3 z obrębu 4-01-07, południowo-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 96/1, 98, 97, 106, 107, 108 z obrębu 4-01-27, południowo-wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 15 z obrębu 4-01-07;
  • od zachodu: południowo-wschodnia, zachodnia i północna granica działki ewidencyjnej nr 16 z obrębu 4-01-07, zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 110 z obrębu 4-01-27, zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 114 z obrębu 4-01-24 do granicy administracyjnej m.st. Warszawy,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 3 lutego do 5 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Niecała 2/4, parter, sala nr 27, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014 r.

---------------------

Informacja o dyżurach projektanta planu

Dyżury projektanta planu w okresie od 3 lutego do 5 marca 2014 r.:

  • poniedziałek 10.00 – 14.00
  • środa 12.00 – 16.00
  • piątek 8.00 – 12.00

 

Data ogłoszenia:
15-01-2014
Data wprowadzenia:  15-01-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-01-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-01-2014
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-02-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-02-2014
Liczba odwiedzin: 5765
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe