Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy nr XLV/1084/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki obejmującego obszar, który wyznacza:

- od północy: południowa granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Siekierkowskiej;
- od wschodu: granica dzielnicy Mokotów, którą wyznacza nurt rzeki Wisły i rzeka Wilanówka;
- od południa: granica dzielnicy Mokotów, którą wyznaczają ul. Zawodzie i ul. Augustówka;
- od zachodu: droga biegnąca wzdłuż wschodniej granicy ogródków działkowych na odcinku od ul. Augustówka do ul. Santockiej, ul. Santocka, ul. Kaloryczna do wału osłonowego magistrali ciepłowniczej i wzdłuż wału do południowej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Siekierkowskiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 września do 23 października 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 4 października 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro IV - sala Rudniewa, o godzinie 16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m. st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 13 listopada 2013 r.

 

---------------

 

Informacja o dyżurach projektantów planu

 

Dyżury projektantów będą się odbywać od 23 września do 23 października w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 16.00.


 

 

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Marek Łapiński 16-09-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-11-2013
Zatwierdzający Marek Łapiński 13-11-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-11-2013
Liczba odwiedzin: 16986
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe