Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Brzezin (Białołęka) - wyłożenie

Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Brzezin (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXVIII/2460/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. i nr LXXXIII/2769/2006 z dnia 19 października 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Brzezin, obejmującego obszar ograniczony: od północy: północną granicą działek ew. nr 36/2, 38 i 39 z obrębu 4-16-25; od wschodu: wschodnią granicą działek ew. nr 39, 40, 41, 42/1, 49, 50, 51, 52, 53, 54 z obrębu 4-16-25 oraz działek ew. nr 13, 14 i 15 z obrębu 4-16-31; północną granicą działki ew. nr 69 z obrębu 4-16-35; wschodnią linią rozgraniczająca ul. Ostródzkiej; północną granicą działki ew. nr 53/4 z obrębu 4-16-35; wschodnią linią brzegową Rowu Brzezińskiego do linii rozgraniczającej Trasy Toruńskiej; od południa: północno- zachodnią linią rozgraniczającą Trasy Toruńskiej na odcinku od Rowu Brzezińskiego do zachodniej linii brzegowej Kanału Bródnowskiego; od zachodu: zachodnią linią brzegową Kanału Bródnowskiego na odcinku od północno-zachodniej linii rozgraniczającej Trasy Toruńskiej do północnej granicy działki ew. nr 36/2 z obrębu 4-16-25;
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 sierpnia do 16 września 2009 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2020, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2009 r.

Data ogłoszenia:
31-07-2009
Data wprowadzenia:  03-08-2009
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-08-2009
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-08-2009
Zatwierdzający Mikos Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-08-2009
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-08-2009
Liczba odwiedzin: 8304
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe