Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku.
Uchwała nr 3854/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 16.04.2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-04-2020
Uchwała Nr 1340/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
w sprawie Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota    w 2020 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2020
Zmiana uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Zmiana uchwały dot. zadania konkursowego pn.: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-03-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, marca 2020 r. SPN-11.7570.17.89.2019.10, SPN-11.7570.17.91.2019.KP SPN-11.7570.17.92.2019.KP, SPN-11.7570.17.95.2019.KP   Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2020
Ograniczenia obsługi klientów urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 16.03.2020 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędów Dzielnic). ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-03-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 201 8r., poz. 1474 ze zm.), art. 8, 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-03-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Nazwa zadania konkursowego: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2020
Uchwała Nr 1300/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie: zmiany składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Ochota ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-03-2020
Uchwała1298/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020.     ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-03-2020
Uchwała 1299/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym    w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2020-2022 pod nazwą „ Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-03-2020
Uchwała Nr 1297/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym    w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą „Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-03-2020
Rembertów. Taryfa dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - EKO-RESYS sp. z o.o.
Ogłoszenie: Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okres 18 miesięcy od dnia 1 lutego 2020 r. dla EKO-RESYS sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-02-2020
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających 2020-2023
O G Ł O S Z E N I E w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-01-2020
UCHWAŁA NR 1145/2020 z dnia 22 stycznia 2020r. Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy
Uchwała 1145 _2020.docx uzasadnienie do uchwały 1145_2020.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2020
UCHWAŁA NR 1106/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 stycznia 2020 r.
uchwała 1106_2020.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-01-2020
UCHWAŁA NR 1037/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STÓŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 grudnia 2019 r.
uchwała 1037 z 11_12_2019 r o powołanie komisji konkursowej_.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-12-2019
UCHWAŁA NR 965/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała Nr 965/2019 Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
UCHWAŁA NR 969/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy O
UCHWAŁA -niepełnosprawni-2020.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
UCHWAŁA NR 967/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w 2020roku
UCHWAŁA -emeryci klub-2020.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
UCHWAŁA NR 968/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzieln
UCHWAŁA -emeryci-2020.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe