Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Postępowanie AO-D-IX-I.5343.1.46.2018.MKO
Data publikacji: 07-05-2018
Śródmieście. Uchwała zmieniająca treść ogłoszenia w sprawie realizacji zadania publicznego na wypoczynk letni dzieci i młodzieży
UCHWAŁA NR 10695/18 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28.03. 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10572/18 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 08.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-03-2018
Śródmieście. Realizacja zadania publicznego na wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. W związku z powyższym zapraszamy  serdecznie organizacje ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-03-2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku
Zadanie obejmuje: organizację wyjazdowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży (obozów sportowych) podczas ferii letnich w roku szkolnym 2017/2018. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-03-2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście w 2018 roku
Zadanie dotyczy organizacji imprez sportowych (mistrzostw, pucharów, memoriałów, turniejów, mitingów, wyścigów) w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, a także innych imprez sportowo-rekreacyjnych, mających charakter ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-03-2018
Postępowanie AO-D-IX-I.5343.1.597.2017.MKO
Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2018 roku Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2018 roku Obwieszczenie z dnia 8 marca 2018 roku   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2018
Postępowanie AO-D-IX-I.5343.1.596.2017.MKO
Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2018 roku Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2018 roku Obwieszczenie z dnia 8 marca 2018 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-03-2018
Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku
Ogłasza się zmiany otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2017
Ogłoszenie o powtórnym konkursie ofert i specyfikacja konkursu ofert
Ogłoszenie o powtórnym konkursie ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym oraz specyfikacja konkursu ofert. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-12-2017
Informacja o publikacji Raportu o stratach wojennych Warszawy
Raport o stratach wojennych Warszawy został udostępniony na stronie http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/druga-cz-raportu-o-stratach-wojennych-warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2017
Ogłoszenie o konkursie i specyfikacja konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych
Ogłoszenie o konkursie i specyfikacja konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-11-2017
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających w 2017 r.
O G Ł O S Z E N I E w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r.  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-09-2017
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-07-2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-07-2017
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci w Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w 2017 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-05-2017
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-02-2017
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku
Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Nr 6638/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Ogłoszenie o zmianie uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży Termin składania ofert przedłużony do dnia 05.01.2017 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe