Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Uchwała 78/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymw Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w 2019 r.
Uchwała 78/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Uchwała 77/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
uchwała 77/2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2018
Uchwała nr 4687/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ochota
uchwała 4687/2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku
Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku
Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2018
Uchwała Nr 4680/2018 z dnia 20.11.2018 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st Wa
4680_2018 uchwala ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2018
Uchwała NR 4679/2018 z dnia 20.11.2018 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st W
Uchwała 4679/2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2018
Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu Projektu założeń doplanu zaopatrzenia...
 Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19.11.2018 r. nr. 1799/2018             Prezydent m.st. Warszawy       OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2018
Uchwała 4672/2018 z 7.11.2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w latach 2018-2021
uchwala-rekomendujaca zal- 11.doc uzasadnienie do uchwały .doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2018
Zmieniająca Uchwałę NR 4655/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny
Uchwała zmieniająca 4671/2018 Uzasadnienie do uchwały 4671/2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2018
Uchwała 4655/2018 z 26.10.2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym​ w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w latach 2018-2021
uchwała 4655/2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2018
Ogłoszenie o przystąpieniu wykonania
OGŁOSZENIE o przystąpieniu wykonania Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu Na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-10-2018
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
uchwała 4524/2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-10-2018
Zmiana Uchwały NR 4454/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
uchwała 4523/2018 uzasadnienie do uchwały ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-10-2018
Zmiana Uchwały NR 4453/2018 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
uchwała 4522/2018 uzasadnienie do uchwały ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-10-2018
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-09-2018
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż urządzeń powielająco-drukujących do cyfrowego druku czarno-białego typu Oce VarioPrint 2110
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż urządzeń powielająco-drukujących do cyfrowego druku czarno-białego typu Oce VarioPrint 2110 Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż urządzeń powielająco-drukujących do cyfrowego druku czarno-białego typu Oce VarioPrint 2110
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż urządzeń powielająco-drukujących do cyfrowego druku czarno-białego typu Oce VarioPrint 2110 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2018
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających w 2018 r.
O G Ł O S Z E N I E w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r.  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-06-2018
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż urządzeń powielająco-drukujących do cyfrowego druku czarno-białego typu Oce VarioPrint 2110
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż urządzeń powielająco-drukujących do cyfrowego druku czarno-białego typu Oce VarioPrint 2110 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-07-2018

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe