Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o.o.
Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum opiekuńczo-Leczniczym sp. z o.o.: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2019
Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę
Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawę: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2019
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr WI-II.7840.7.74.2018.EA o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-06-2019
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2010-2023
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH NA KADENCJĘ 2020-2023 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 52, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2019
Ogłoszenie - nabór na stypendia dla doktorantów
Na podstawie uchwały nr LXXIV/2101/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 9437) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-05-2019
ogłoszenia o III przetargu na sprzedaż samochodu FSO Lanos
Ogłoszenie o III przetargu samochodu.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-04-2019
UCHWAŁA NR 409/2019 w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2019
uchwala-rekomendujaca zal 11.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2019
UCHWAŁA NR 408/2019 w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2019
uchwala-rekomendujaca zal 11.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2019
Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych stanowiących własność m.st. Warszawy
Ogłoszenie o II przetargu samochodów.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-04-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA NR 369/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2019 roku     pod ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-03-2019
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych stanowiących własność m.st. Warszawy
ogłoszenie o przetargu.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-03-2019
Protokół zbiorczy z posiedzenia Komisji
 Protokół zbiorczy z posiedzenia Komisji w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2019 roku - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2019
Protokół zbiorczy z posiedzenia Komisji
 Protokół zbiorczy z posiedzenia Komisji w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2019 roku - „ Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: wsparcie dzielnicowego kalendarza ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2019
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA     Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  Sekretariat.BOU@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 4433000 lub 224433001 od poniedziałku do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu bez emisji gazów cieplarnianych
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-01-2019
Protokół zbiorczy z posiedzenia Komisji w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2019 roku.
Protokół zbiorczy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2019
Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej linii E20 na odcinku Warszawa- Mińsk Mazowiecki, etap I, odcinek II Tagówek-Michałów-Warszawa Wschodnia Towarowa (WWT
Obwieszczenie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2019
Formularz analizy kosztów i korzyści
Data publikacji: 10-01-2019
Ogłoszenie o wglądzie projektu analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem usług komunik. miejskiej autob. zeroemisyjnych oraz środków transportu z napedem silników bez emisji gazów cieplarnianych
Data publikacji: 09-01-2019
Uchwała 79/2018 w w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w latach 2019-2021.
Uchwała nr 79/2018 o powołanie komisji konkursowej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018

<< < 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe