Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ogłoszenia różne > Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Uchwała Nr 2111/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st Warszawy z dnia 16 grudnia 2020 r
Uchwała.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Zgodnie z art. 61 5 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 7, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 1975/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2020 roku
uchwała 2056/2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2020
Świadczenie usług weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów i bezdomnych psów, postępowanie nr KZP-XII-WZP.271.108.2020.
Data publikacji: 05-01-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego Zgodnie z art. 61 5 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 7,  art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2020
Obwieszczenie Rady m.st. Warszwy o podjęciu uchwały nr XXXIX/1244/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na
Obwieszczenie Rady m.st. Warszawy o podjęciu uchwały nr XXXIX/1244/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku
Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2020
Uchwała Nr 1940/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2020 r
UCHWAŁA 1940_2020.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-11-2020
Uchwała Nr 1939/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2020 r
UCHWAŁA 1939_2020.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2020
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Urzędu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy
Data publikacji: 13-11-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 7, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-11-2020
Obwieszczenie PGW Wody Polskie
WA.RUZ.4210.56m.2020.WP OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Z dnia  a 2020 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2020
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2020/2021
Zarządzenie Prezydenta m st Warszawy w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m st Warszawy dla doktorantów edycja 2020 2021.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Data publikacji: 02-10-2020
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1894/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.), art. 8, 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe